Månedens navn – Københavns Universitet

navn.ku.dk > Månedens navn

Månedens navn

 • 01.05.2019

  Sommerspiret – en majstang af kridt?

  Traditionen med at rejse majstænger (eller majtræer) står noget stærkere i Sverige end i Danmark, »

 • 01.04.2019

  Nordmakedonien – når diplomater reciprokerer

  Det er ikke hver dag, et land får nyt navn, men det skete den 11. februar i år, hvor et nyt navn »

 • 01.03.2019

  Holmene – og alle de andre holme

  I januar præsenterede regeringen en vision om ni kunstige øer syd for Avedøre Holme, som skulle »

 • 01.02.2019

  Lindholm – et ønavn uden mange øer

  Navnet på øen, som regeringen har besluttet at indrette som udrejsecenter for 'uønskede udlændinge', »

 • 01.01.2019

  Ishøj – hvor det altid er koldt?

  Kan det virkelig passe at forleddet i Ishøj er ordet is 'frossent vand' – for det kan jo dårligt »

 • 01.12.2018

  Julemand – en indsidder fra Ærø

  Amerikanere mener, at julemanden bor på Nordpolen, finner er af den overbevisning, at han bor i det »

 • 01.11.2018

  Troldeskoven – et forfærdeligt knudret navn

  Går man i vinterhalvåret tur i en tæt og mørk skov, kan fantasi og angst let tage over. Vi føler os »

 • 01.10.2018

  Ramløse – slet ikke et navn til frisk vand

  Det nordsjællandske Ramløse er knap så kendt som det sydsvenske Ramlösa, men navnenes oprindelse er »

 • 01.09.2018

  Kramnitse eller Kramnitze – it’s not so eazy...

  Det hører til sjældenhederne, at stavemåden af danske stednavne skaber overskrifter i medierne – men »

 • 01.08.2018

  Kallestrup

  Et efternavn som Kallestrup kan ikke alene give os viden om, hvor bærerens familie oprindeligt må »

 • 01.07.2018

  Lægæst – Danmarks ældste navngivne guldsmed

  Et af de ældste personnavne vi kender fra det danske område, er Lægæst. Det vil sige: Vi kender til »

 • 01.06.2018

  Gelster, Register og andre djævlenavne

  Sankthansaften fejres midsommer med bål, og gerne med en heksefigur på toppen. Ofrene for »

 • 01.05.2018

  Rasmussen – et ualmindeligt almindeligt efternavn

  Når Danmarks deltager går på scenen ved Eurovision Song Contest i Lissabon i maj, er det under »

 • 01.04.2018

  Jens – en helt almindelig dansker

  Drengenavnet Jens er dybt forankret i den danske muld som et af de mest udbredte fornavne i det »

 • 01.03.2018

  Koversbæk – og møllen som blev til kvæg

  Normalt er det til at kende forskel på en ko og et tandhjul, men en nedlagt mølle i Rold Skov og et »

 • 01.02.2018

  Per Lilles Eng – og den troværdige fejlslutning

  Historien om et lille markstykke nær landsbyen Nørre Hjarup i Sønderjylland kan fortælle om en helt »

 • 01.01.2018

  Vink – et flygtigt sted

  Nogle navne har en uformel og flygtig karakter. I anledning af årsskiftet, hvor vi vinker farvel til »

 • 01.12.2017

  Jul – en gammel traver som gik af mode

  Vi kender ordet Jul som mellem- og efternavn i flere stavemåder. Men indtil for ret nyligt var det »

 • 01.11.2017

  Luther – en rundtur i reformatorens navn

  Martin Luther har nu været et kendt navn i 500 år, men hvad kommer hans berømte familienavn egentlig »

 • 01.10.2017

  Ninsta – et underligt navn på Danmarkskortet

  Navnet på et lille farvand ved Fejø nord for Lolland ser alt andet end dansk ud. Men hvad er »

 • 01.09.2017

  Rønnebæk-Sibberup – og andre steder, som ikke vil forveksles

  Rønnebæk-Sibberup er et langt navn til en lille landsby sydøst for Næstved. Navnet har da heller »

 • 01.08.2017

  Grønland på udenlandsk

  En interessant lille samling med grønlandske stednavne på Afdeling for Navneforskning rummer blandt »

 • 01.07.2017

  William – et drengenavn i sin bedste alder

  I midten af juli offentliggør Danmarks Statistik top-50-listerne over de mest brugte fornavne. Helt »

 • 01.06.2017

  Fandens Øjesten – djævelen skjuler sig i Stenstrup

  Fanden og hans djævle skjuler sig mange steder i det danske sprog, og det gælder også vores »

 • 01.05.2017

  Tastris - så Plinius lyset ved Skagen?

  Vores forfædre begyndte først at skrive meget sent i forhold til de gamle kulturer i Mellemøsten og »

 • 31.03.2017

  Dansk Vestindien - kolonial stednavngivning på de tidligere Dansk-Vestindiske Øer

  For 100 år siden, den 31. marts 1917, afgav Danmark sine sidste tropekolonier. Den koloniale »

 • 01.03.2017

  Bent(e) – en tilbagevendende navnemode?

  Mandsnavnet Bent og kvindenavnet Bente har fulgtes ad gennem den danske navnehistorie og blev begge »

 • 01.02.2017

  Football Club København - og alle de andre danske FC-klubber

  Ikke mindre end 149 danske fodboldklubber har valgt at bruge den engelske forkortelse FC (eller »

 • 01.01.2017

  At lave en Houdini

  På engelsk/amerikansk findes udtrykket to pull a Houdini (on someone). Det er også indlånt i dansk »

 • 01.12.2016

  Nissegangen - mellem ulykker og katastrofer

  Et særligt københavnsk stednavn synes at have en tendens til at dukke op i forbindelse med »

 • 01.11.2016

  Sortensvend – et mørkt og bundløst hul ved Storebælt

  Der knytter sig mørke og uheldssvangre sagn til Sortensvend eller Sortensvælg, som stedet også »

 • 01.10.2016

  Tagen - en københavnsk navnespecialitet

  Gadenavnet Tagensvej i København vidner om en særlig københavnsk måde at håndtere person- og »

 • 01.09.2016

  Saxenhøj - den romantiserede anstalt

  Saxenhøj er navnet på en institution i Sakskøbing på Lolland. Institutionen fejrer i år sit 150 »

 • 01.08.2016

  Carit Etlar – bogstavleg eller tatersprog?

  Forfatteren Carl Brosbøll (1816-1900) lagde selv et mytologiserende røgslør ud over valget af sit »

 • 01.07.2016

  Warnez – fra Frankrig til Matador

  Det sjældne efternavn Warnez, leder tankerne hen på det mere hjemlige Varnæs, der både er navnet på »

 • 01.06.2016

  Blak

  De gamle danske sagn byder på mange stridigheder om jord og markskel. Et sønderjysk sagn af den type »

 • 01.05.2016

  Djalmar

  Drengenavnet Djalmar bruges pludselig i 1840'ernes København. Først da en ny, spændende kildetype »

 • 01.04.2016

  Hundested

  Det nordsjællandske Hundested er navnet på et færge- og fiskerleje. Byen har dog hverken en fisk »

 • 01.03.2016

  Elvi

  Pigenavnet Elvi har ikke, som man måske umiddelbart ville tro, forbindelse til the King of »

 • 01.02.2016

  Himmelpind

  Inden for det såkaldte Trekantområde finder man i vore dage ikke mindre end fem eller måske endda »

 • 01.01.2016

  Hugentorsk

  Mange har nydt den traditionsrige nytårstorsk ved årsskiftet, men mon nogen har tænkt på at ordet »

 • 01.12.2015

  Lucia

  Helgeninden Lucia har ikke haft nogen betydelig rolle i den danske kirke, men navnet kendes »

 • 01.11.2015

  Allehelgensgade

  Allehelgen optræder nu om dage i Danmark i to meget forskellige ordformer og med to meget »

 • 01.10.2015

  Brugge (eller Brygge)

  1. oktober 2015 spiller FC Midtjylland udekamp mod Club Brugge. Udtalen af bynavnet Brugge på dansk »

 • 01.09.2015

  Jensen

  Jensen har været det mest almindelige efternavn i Danmark i århundreder, men det ser ud til at det i »

 • 01.08.2015

  Høstvej

  August måned kaldtes tidligere høstmåned, så lad os kigge nærmere på, hvorledes navnetemaet "høst" »

 • 01.07.2015

  Apollo

  Kan et uægte drengebarn født i 1809 af jævne forældre virkelig være opkaldt efter en græsk gud? »

 • 01.06.2015

  Torplette Bord

  Det besynderlige vejnavn Torplette Bord har affødt flere henvendelser til Afdeling for »

 • 01.05.2015

  Højerup Kirke

  Navnet på den gamle Højerup Kirke yderst på Stevns Klint er på mange måder ganske ligetil for en »

 • 01.04.2015

  Udby

  Når byer kaldes Udby, kan det i virkeligheden betragtes som et forsøg på at gøre vort lille land »

 • 01.03.2015

  Rochegune

  Rochegune og Flemming er to eksempler på teatrets indflydelse på dansk navngivning. »

 • 01.02.2015

  Mørkøv

  Navnet Mørkøv har ikke givet de store udfordringer for stednavneforskere, men til gengæld er der »

 • 01.01.2015

  Elvis

  Den 8. januar 2015 er det præcis 80 år siden, at "the King of Rock and Roll" kom til verden. »

 • 01.12.2014

  Juldagoline

  I en folketælling fra Bornholm fra 1845 møder man det forunderlige pigenavn Juldagoline. »

 • 01.11.2014

  Clemens

  Meget lidt vides om den Sankt Clemens som med religionsskiftet fik indflydelse på både sted- og »

 • 01.10.2014

  Ølgod

  Oktober og Oktoberfesten giver anledning til at kigge nærmere på danske navne som indeholder øl. »

 • 01.09.2014

  Barfredholm

  Navnet på et middelalderligt borganlæg på Samsø har en særlig interessant historie som viser hvordan »

 • 01.08.2014

  Pødenphant

  Pødenphant hører til de mere ejendommelige danske slægtsnavne, omend det ikke er så sjældent, som »

 • 01.07.2014

  Brasilien

  Det måske mest anvendte stednavn i danske medier i disse dage er Brasilien. Men det er nok de »

 • 01.06.2014

  Vitus

  Den 15. juni er den hellige Vitus' helgendag. Hans navn er tiltagende populært. »

 • 01.05.2014

  Norgesminde

  Et landsted opført i Hellerup i 1813 fik det vemodige navn Norgesminde til minde om tabet af Norge, »

 • 01.04.2014

  Dybbøl

  Selve stednavnet Dybbøl har ikke meget med krig, død og ødelæggelse at gøre, men det fortæller på »

 • 01.03.2014

  Odense

  Odense er 'kun' Danmarks tredjestørste by, men alligevel en af de mest berømte. Navnet er sammensat »

 • 01.02.2014

  Brian

  Fordomme om navnet Brian er der nok af, og at det generelt forbindes med en utilpasset rod fra de »

 • 01.01.2014

  Ventegodt

  Navnet Ventegodt er kendt som både gårdnavn, husnavn, villanavn og som slægtsnavn. »

 • 01.12.2013

  Juleøen

  Den ø i Stillehavet som kendes som Juleøen, kaldes på én gang det samme og noget andet på beboernes »

 • 01.11.2013

  Vintervej

  Med vinteren for døren kan det være passende at se lidt nærmere på stednavnet Vintervej. Det bæres i »

 • 01.10.2013

  Frans

  Den 4. oktober er det navnedag for alle som hedder Frans. »

 • 01.09.2013

  Parmo

  Navnet Parmo er i Danmark mest kendt som digteren Carl Plougs første fornavn, og det har i dag »

 • 01.08.2013

  Jelling

  Inden for rammerne af det store Jellingprojekt ses der også på områdets stednavne, herunder selve »

 • 01.07.2013

  Tissø

  Navnet på søen i Vestsjælland har sandsynligvis forbindelse til gamle guder – og et stort »

 • 01.06.2013

  Hyldebusk

  Man kan undre sig over hvordan en plantebetegnelse er blevet til et gårdnavn. Men forklaringen er »

 • 01.05.2013

  Superkilen

  Et rekreativt område i form af tre pladser med tre forskellige grundfarver, temaer og navne er for »

 • 01.04.2013

  Langtbortistan

  Langtbortistan er oprindeligt et litterært stednavn, men har siden vundet hævd også uden for »

 • 01.03.2013

  Axel Axgils Plads

  23. februar 2013 blev en ny plads i hjertet af København navngivet Axel Axgils Plads. »

 • 01.02.2013

  Irma

  Forældre får i stigende grad lov til at give deres børn firmanavne som for eksempel Matas, Silvan og »

 • 01.01.2013

  Leudo

  Danske pigenavne med -o-endelse findes, men de er sjældne. I dette tilfælde skal man over Amager for »

 • 01.12.2012

  Sylten

  I et lavtliggende område ved Mariager Fjord finder man engområdet Sylten. Navnet har dog ikke »

 • 01.11.2012

  Storm

  Orkannavnet Sandy er en af mange udviklinger af navnet Alexander, men hvordan er det egentlig med »

 • 01.10.2012

  Gøgsig

  Denne måneds navn udmærker sig ved både at være et naturnavn, et bebyggelsesnavn og et personnavn på »

 • 01.09.2012

  Geo

  Geo er vel mest kendt som forkortelse for faget geografi. Men Geo er også et drengenavn med omkring »

 • 01.08.2012

  Zornig

  Slægtsnavnet Zornig optræder for tiden hyppigt i de danske medier, og det er hvad navneforskere »

 • 01.07.2012

  Cirkel

  Hvordan gik det til, da Cirkel tog turen fra navn på en geometrisk form til også at være et »

 • 01.06.2012

  Norna

  Månedens navn forekommer både som substantiv, som pigenavn og som et navn på en organisation for »

 • 01.05.2012

  Jersie

  Mange tænker at landsbynavnet Jersie kan have noget at gøre med Jersey. Men bag navnet gemmer sig en »

 • 01.04.2012

  Plænen

  I Tivoli finder man Plænen, men hvorfor hedder den sådan, når der ikke vokser græs? »

 • 01.03.2012

  Skorstengaard

  Kan man hedde Skorstengaard? Svaret er ja, men det er et overraskende navn selv for en navneforsker. »

 • 01.02.2012

  Dacia

  Middelalderens latinske betegnelse på Danmark var Dacia. Dacia eller Dacien var tidligere navnet på »

 • 01.01.2012

  Preben

  Preben kan synes at være et meget dansk navn, men i virkeligheden er det af slavisk – eller nærmere »

 • 01.12.2011

  Julebæk

  På Sjællands nordkyst mellem Helsingør og Hornbæk ligger den lille bebyggelse Julebæk, oprindelig »

 • 01.11.2011

  Corydon

  Danmarks nye finansminister har bragt efternavnet Corydon frem i lyset, og ved første øjekast ser »

 • 01.10.2011

  Serie

  Serie er registreret 91 gange som pigenavn i Danskernes Navne fra 2005 og er altså god nok. »

 • 01.09.2011

  Kordilgade

  Gågaden i Kalundborg hedder Kordilgade. Og det er et navn, som navneforskere har haft svært ved at »

 • 01.08.2011

  Tristan

  Tristan har ligget på Danmarks Statistiks liste over de 50 mest populære drengenavne siden 2008, men »

 • 01.07.2011

  Andeby

  Denne måneds emne hører under den litterære onomastik. »

 • 01.06.2011

  Femte Juni Plads

  Der er ikke mange navne i Danmark med en dato som første led. De få, der er, knytter sig alle til »

 • 01.05.2011

  Vincent

  Danmarks yngste prins kom 14. april til at hedde Vincent, og vi må forvente, at navnet i de kommende »

 • 01.04.2011

  Asger

  Drengenavnet Asger har rødder mere end 1.000 år tilbage i tiden, men i sin moderne form er det »

 • 01.03.2011

  Suleima

  Suleima er et sjældent navn i dagens Danmark, også blandt indvandrere. Tidligere havde navnet dog en »

 • 01.02.2011

  Copenhagen

  Hvordan kan det være at København på engelsk er endt med den mærkelige form med et g? »

 • 01.01.2011

  Johannes - kært navn har mange børn

  Det mandlige fornavn Johannes er nok det af alle gennem tiden kendte fornavne i Danmark, der har »

 • 01.12.2010

  Blækhuse

  I Vorup sogn syd for Randers findes Blækhusene, en gruppe af mindre huse som nu helt er endt som en »

 • 01.11.2010

  Voss

  Udtalen af bogstaverne "f" og "v" volder ikke problemer i almindeligt talt dansk, men i personnavne »

 • 01.10.2010

  Aarhus

  Borgmesteren i Århus har foreslået at ændre byens stavemåde fra Århus til Aarhus. Det er en sag som »

 • 01.09.2010

  Århus

  Tidligere har man opfattet navnet Århus som et oprindeligt 'Åre-hus'. Men det er slet ikke navnets »

 • 01.08.2010

  Basse

  De fleste har hørt om de to store runesten i Jelling, men kun få kender til den tredje. Den er på »

 • 01.07.2010

  Sommer

  I 2008 kunne danske tv-seere følge med i dramaet om familien Sommer. En opdigtet familie, men fuld »

 • 02.06.2010

  Emma

  Navnets popularitet i Danmark begyndte midt i 1990'erne, og lige siden dengang har Emma været blandt »

 • 14.05.2010

  Majbritt

  Majbritt er det navn der er godkendt af Familiestyrelsen i flest forskellige staveformer. Og det er »

 • 02.04.2010

  Aprilvej

  Rundt om i Danmark findes der i alt ni veje med navnet Aprilvej. Der er dog ingen af de ni veje som »

 • 02.03.2010

  Ribe

  Ribe er den første danske by som vi kender omtalt ved navn. Men hvad navnet betyder, er der ikke »

 • 05.01.2010

  Alexander

  Navnet er brugt på de fleste europæiske sprog og har også hebraiske, persiske og arabiske former. »

 • 09.12.2009

  Nisse

  De fleste kender nok ordet nisse som en betegnelse for et lille drilagtigt væsen med rød hue, men »