2. april 2010

Aprilvej

Rundt om i Danmark findes der i alt ni veje med navnet Aprilvej. De otte ligger i Jylland og den niende i Storkøbenhavn (Herlev). Der er ingen af de ni veje, som bærer navnet, fordi der er noget særlig aprilagtigt over netop disse veje. Alle navnene er blevet til, fordi man i området har ønsket at opbygge eller udbygge en bestemt navnesystematik.

Aprilvej i Herlev I sin enkleste form ser man systematikken i, at en række naboveje har fået navn efter andre måneder. Det er den systematik, man finder ved Ebeltoft (Krakær) og Horsens (Torsted). Men boligområder har det med at vokse, og emnet kan udvides efter behov, så man f.eks. i Århus (Hasle) finder Kornmodsbakken og Sommervej i nærheden af Aprilvej, og i sommerhusområdet ved Skallerup Klit er de egentlige månedsnavne udbygget med bl.a. Morgenvej, Skumringsvej, Midsommervej og Jævndøgnsvej. I Ålborg (Klarup) har man sammenfattet det hele med det supplerende navn Kalenderparken.

Kun Århus (Hasle) og Esbjerg (Andrup) dækker alle årets tolv måneder. De fleste steder har man fravalgt årets sureste måneder, i København (Herlev) således fra december til marts. Sommerhusområdet ved Skallerup Klit gider ikke have en Vintervej, og flere steder har man for at undgå forveksling af vejnavnene også nøjedes med at bruge enten juni eller juli.

To af de steder, hvor man finder en Aprilvej, ligger der hver sin ganske typiske grund bag navngivningen. I Esbjerg (Andrup), hvor man også finder f.eks. Løvspringsvej og Efterårsvej, er udgangspunktet vejnavnet Majgårdsparken, og det er fra dette navn, ideen til måneds- og årstidsnavnene udspringer. I Sønderborg findes kun Aprilvej og Junivej, begge i Dybbøl-området, og begge navnene er medlemmer af en større navnegruppe, som bærer minder om den Anden Slesvigske Krig med slaget ved Dybbøl 18. april 1864 og prøjsernes erobring af Als 29. juni samme år.

Den første Aprilvej − navngivet i 1926 − er typisk nok den i Herlev, for det er igennem det meste af 1900-tallet Københavnsområdet, der med sin store vækst kommer til at danne forbillede for vej- og gadenavne ude i landet. Lige så typisk er det derfor også, at den næste Aprilvej, som dukker op godt 30 år senere, findes i Århus (Hasle).