1. juli 2022

Sofia – et internationalt navn i omskiftelig klædedragt

Månedens navn

Sofia er et velkendt pigenavn som er blevet brugt i Danmark gennem århundreder, og som også er velkendt og udbredt i resten af verden – både som pigenavn, som del af navnet på mange kirker og sågar som navn på en hovedstad. Det er formentlig én af grundene til at det bruges i et stort antal former.

Hagia Sophia i Istanbul
Hagia Sophia i Istanbul, hvis navn kan oversættes som 'hellig visdom', og som i dag fungerer som moske, er den mest berømte af en lang række kirker hvor Sophia indgår i navnet. Bygningen blev opført som katedral i 500-tallet og var i næsten tusind år verdens største kristne kirkebygning. Billede fra Wikipedia

Ofte mødes navnet også i stavemåden Sophia som med sit -ph- afslører navnets græske oprindelse. Imidlertid er det også brugt i rigtig mange andre stavemåder, og det ser ud til at være en generel tendens at fornavne optræder i flere og flere forskellige stavemåder.

Om navnet Sofias oprindelse kan man læse i Dansk Navneleksikon at det er en stavevariant af Sophia, som kommer af det græske ord sophia der betyder 'visdom'. To helgener fra antikken bar det som navn, og det har givet anledning til navngivning af en del kirker, ikke mindst i den ortodokse verden. I løbet af den sene middelalder blev den bulgarske hovedstad Sredets gradvist bedre kendt under navnet Sofia, netop med afsæt i navnet på byens mest kendte kirke. 

Sofias historie i Danmark

Personnavnet har været kendt i Danmark siden slutningen af 1100-tallet som navn på kong Valdemar I's dronning, der var russisk fyrstedatter. I de tidligste kilder omtales hun som Sophia, men senere også som dronning Sofie.

I de følgende århundreder brugtes oftest sideformen Sofie/Sophie, men Sofia/Sophia fandtes også. Sofie er for eksempel navn på flere senere dronninger, også i forbindelse med et andet fornavn, fx Sophie Amalie, Anna Sophie og Sophie Magdalene.

I den nyeste tid dukkede Sofia i 2002 op på Danmarks Statistiks top-50-lister over de populæreste navne, og det har siden været blandt de mest populære navne til nyfødte piger.

Sophias placering på Top 50

Placeringen af pigenavnet Sofia på Danmarks Statistisk top-50-lister siden det kom ind på listen i 2002. Forskellige stavevarianter er lagt sammen, men det er ikke oplyst af Danmarks Statistik hvilke varianter det drejer sig om.

Sofias mange stavevarianter

På Danmarks Statistiks top-50-lister er forskellige stavemåder af navnene talt sammen og anført under den hyppigste form. Gennem alle årene siden 2002 er det formen Sofia som har været mest anvendt, men Sophia er også hyppig.

Sophia repræsenterer som nævnt ovenfor den oprindelige græske form af navnet, og den er også vidt udbredt uden for Danmark. Formen Sofia er også internationalt kendt, men repræsenterer samtidig den almindelige og forventede stavemåde i Danmark set i forhold til dansk retskrivning hvor ph kun forekommer i låneord.

Dertil findes en ganske lang række af sjældnere stavevarianter af navnet, og de afviger i forskellig grad fra principperne i dansk retskrivning. Til piger født i 2020 blev der eksempelvis brugt 9 forskellige stavevarianter af Sofia som første fornavn: Sofia (268), Sofía (få), Sofiia (få), Sofija (6), Sofiya (3), Sophia (144), Sophiya (få), Zofia (9) og Zophia (få) (jf. Navnebarometeret).

En stigning i sjældne varianter

Nogle af stavevarianterne repræsenterer givetvis den almindelige stavemåde af navnet i andre sprog end dansk, men der findes pr. 19. maj 2022 hele 22 godkendte stavevarianter på Familieretshusets liste som kan antages at have samme udtale som Sofia:

Soffia, Soffía, Soffiah, Soffija, Sofhia, Sofia, Sofía, Sofiah, Sofiia, Sofija, Sofiya, Sofiyah, Sofya, Sophia, Sophija, Sophiya, Sophiyah, Zofia, Zofiia, Zophia, Zsofia, Zsófia.

I figuren nedenfor ses udviklingen i brugen af Sofia, Sophia og sjældnere former som første fornavn i 5-års perioder siden 1996, og det er tydeligt at andelen af de sjældne former er stigende i perioden, også selvom navnet i den sidste 5-årsperiode som helhed er faldende i hyppighed.

Formernes indbyrdes forhold
Fordelingen af stavemåderne Sofia, Sophia og sjældnere former til nyfødte som første fornavn i 5-årsperioder siden 1996. Tal fra Danmarks Statistik.

Stigningen i antallet af stavevarianter skyldes formentlig flere forskellige forhold. Når flere forskellige sprog er i spil, kommer der naturligvis forskellige stavemåder i brug som er gængse i andre lande, men der ser også ud til at være en stigende tendens til et ønske om at skille sig ud fra mængden gennem en anderledes stavemåde af et navn end den almindeligt udbredte. Endelig fordrer numerologi sandsynligvis også nogle af de nye stavemåder.

Spørgsmålet er hvor mange flere varianter af Sofia der kan konstrueres; der er trods alt grænser for hvor mange bogstavkombinationer som kan afspejle den samme udtale. Men de forskellige eksisterende stavevarianters udbredelse vil antageligt stige i de kommende år, da deres forekomst på listen over godkendte pigenavne kan give inspiration til nye navnebærere.

Birgit Eggert 

Emner