1. juni 2011

Femte Juni Plads

I den københavnske bydel Frederiksberg finder man en plads og en vej, der bærer navnet Femte Juni Plads. Pladsen blev navngivet i 1906, og navnet er, som de fleste sikkert let vil gennemskue, givet til minde om udstedelsen af den første danske grundlov, 5. juni 1849. Som type er navnet usædvanligt, for der er ikke mange navne i Danmark med en dato som første led. De få, der er, knytter sig alle til nogle store nationale begivenheder.

Udsnit af Constantin Hansens maleri af den grundlovgivende forsamling.

I Christiansfeld finder man både en 10. Februar Vej og en 10. Juli Vej. Den første har navn efter datoen for folkeafstemningen i Nordslesvig/Sønderjylland (zone 1) forud for Genforeningen i 1920 (10. februar 1920), og den anden markerer datoen for kong Christian X's indtog i det genforenede Sønderjylland (10. juli 1920).

Til den nyere nationalhistorie er knyttet Femte Maj Plads i Svendborg og 4. Maj Stræde i Marstal, men det er så også alle de vejnavne, vi har med tilknytning til 2. verdenskrig. Til den tidligere historie er der kun knyttet et enkelt navn, nemlig 6. Juli Vej i Fredericia, til minde om det sejrrige udfald ved Fredericia 6. juli 1849.

Der findes ikke flere begivenheder, der er mindet på denne måde, men for fuldstændighedens skyld må det nævnes, at grundloven også er mindet i 5. Juni Vej i Slangerup. I København overvejede man at give den nuværende Genforeningsplads et datonavn, men det strandede på, at man ikke kunne blive enige om, hvilken dato der skulle markere Genforeningen. Skulle det være 10. februar (afstemningsdagen), 15. juni (den formelle overdragelsesdag) eller 10. juli (kongens indtog)?

Datoer og tal i det hele taget er besværlige som forled i stednavne. Skal de skrives med bogstaver eller med tal? Hvis man skriver med tal, hvordan skal man så skrive tallet (6. eller 6te)? Og hvor ender sådan et navn i en alfabetisk liste? Er den fremstillet elektronisk, vil tallene stå i begyndelsen, men er den menneskeskabt, vil navnene med tal stå på den alfabetiske plads. 6. Juli Vej står således mellem Sjellevej og Sjette Tangvej. Den slags besvær kan være en af grundene til at gå uden om denne navnetype. En anden grund kan være, at man ikke skal særligt langt op i talrækken, før ordenstallene bliver temmeligt uhåndterlige. Prøv blot med fjortende september eller fireogtyvende december.