1. juli 2011

Andeby

Andeby er navnet på en kendt storby af ikke nærmere fastslået beliggenhed, hvor notabiliteter som Anders And og Joakim von And er bosat. I de originale kildeskrifter anvendes gerne den amerikanske navneform Duckburg, mens man i vore nabolande kender byen som Andeby (norsk), Ankaborg (svensk) og Entenhausen (tysk). Hvor vidt Mickey Mouse og Fedtmule også er bosiddende i Andeby, er omstridt; i amerikanske kildeudgaver er de traditionelt henført til Mouseton (naboby eller forstad til Duckburg?), mens de i nordiske udgaver bor i samme by som ænderne. 

Første omtale af Duckburg

Stednavnet Duckburg er duckumenteret første gang af Carl Barks i en beretning fra 1944 (WDC 49) – se billedet. I det første danske nummer af Anders And & Co. fra marts 1949 optræder bynavnet i bladets introhistorie, men her i variantformen Andeborg, der ellers aldrig siden anvendes.

Den danske form Andeby indgår for første gang i en beretning (WDC 112) udgivet herhjemme i december 1950 (AA 12/1950). Det optræder igen i AA 4/1951 og AA 7/1951 og derefter løbende i dansk-donaldistiske udgivelser frem til i dag.

Litterær onomastik

Forskning i (sted)navne tager som oftest udgangspunkt i de stednavne, vi kan finde i den virkelige verden. Men en niche inden for faget er den såkaldte litterære onomastik, som beskæftiger sig med fiktive sted- og personnavne, typisk i den skrevne litteratur. Og eksempelvis kan man se på, hvordan fiktive navne forholder sig til virkelighedens navne.

Stednavnet Andeby er således kendt som et fiktivt navn fra tegneserielitteraturen – nærmere bestemt Anders And – og har tilsyneladende aldrig været brugt om nogen bebyggelse i Danmark. Dog findes der i markbogen fra 1682 for landsbyen Ambæk (i Jungshoved sogn ved Præstø) et marknavn Andebye Ender, formentlig hæftet på et jordstykke, der benævnes Andenbye Agre på markkortet fra 1792, men om navnet er en ældre form af Ambæk, navnet på en forudgående bebyggelse eller noget helt tredje, er uvist (DS 16, 203).

Ellers kan man i danske bebyggelsesnavne finde forledsmæssige beslægtede former som Andst (Ringkøbing amt), Andbjerg (Viborg amt), Andrup (Ringkøbing og Viborg amt), Anderup (Haderslev og Odense amt), Andebølle (Odense amt), Andkær (Vejle og Svendborg amt), Andekær (Odense amt), Anbæk (Århus amt) og Andaks (Holbæk amt). Det er heller ikke let at finde et Duckburg i USA eller et Ankaborg i Sverige, hvorimod Entenhausen faktisk eksisterer i den tyske delstat Bayern, hvilket nordmændene næsten kan matche med sognebyen Andebu i Vestfold; i denne landsby findes endda en gård ved navn Gåserød! 

Hvis Andeby skulle optræde i et 'rigtigt' opslagsværk om stednavne, kunne man tænke sig flere måder, det kunne optræde på. For eksempel på denne måde.

Den rigtige Anders And?

Anders Ands seglHvad angår Andebys mest berømte indbygger, kendes der ikke eksempler fra dagens Danmark på, at nogen skulle bære personnavnet. Men kigger man lidt tilbage i tiden, findes der faktisk et berømt eksempel.

Fra 1200-tallets Uppsala i Sverige kender vi en kannik ved domkirken, som senere blev domprovst, og som tilhørte stormandsslægten And. Et slægtsnavn der ganske svarer til navne på danske adelsslægter, som indeholder andre dyrenavne – eksempelvis Bille, Oxe m.fl. 

Hans døbenavn var den latinske form Andreas, men til hverdag er han ret sikkert blevet kaldt Anders, ligesom i øvrigt sin far. Anders Andersson Ands segl kan ses på illustrationen til højre.

Anders Andersson And blev en betydningsfuld mand, og inden sin død i 1319 blev han en af Sveriges førende eksperter i kanonisk ret, ligesom han var med til at skrive Upplandlagen, landsloven for Uppsalas ærkestift. Han nåede også at oprette et kollegium for svenske studerende i Paris.

Domprovst Anders And efterlod sig ingen børn, men tog sig dog af datteren Katarina efter sin broder, der var ridder og døde pludseligt i 1289. Broderens navn var i øvrigt Israel And – men dette navn er så vidt vides aldrig nået til tegneseriens verden.