14. maj 2010

Majbritt

Pigenavnet Majbritt er det navn der er godkendt af Familiestyrelsen i flest forskellige staveformer. Det er da også et ganske kompliceret navn, for ikke alene er der tale om et sammensat navn - af to forskellige navne - men navnet Maj har i sig selv en kompliceret oprindelse.

Familiestyrelsens liste over godkendte fornavne findes varianterne Mai-Brit, Mai-Britt, Maibrith, Maibritt, Maj-Brit, Maj-Brith, Maj-Britt, Majabrith, Majbrit, Majbrith, Majbritt, Majbritte, May-Britt, Maybrit, Maybrith og Maybritt.

Altså hele 16 godkendte stavemåder. Den mest udbredte er Majbritt, og pr. 1. januar 2010 var der 2.651 danskere som ifølge Danmarks Statistik bar dén variant som første fornavn. Dertil kommer dem som bærer det som 2. eller 3. fornavn - i 2005 gjaldt det små 800 personer, som det kan ses af søgebasen Danskernes Navne.

Alt i alt er der omkring 9.000 bærere af navnet i dets forskellige varianter. Det gælder dog for stort set alle varianterne af navnet at de var mest populære i 60'erne og 70'erne, og at de har været stærkt på retur de seneste 25 år. I de senere år har så godt som ingen små piger fået navnet.

Majbrits og Majbritts udvikling, kilde dst.dk/navne

Danmarks Statistiks opgørelse over populariteten af formerne Majbrit og Majbritt, to af de mest udbredte former.

Navnets popularitet følger på den måde samme tendens som anden halvdel af navnet - Britt - mens første halvdel - Maj - sammen med Maja faktisk ser ud til at overtage Majbritts gamle popularitet.

En kompliceret oprindelse

Anden halvdel af navnet, Brit(t), er ikke i sig selv voldsomt kompliceret. Det er en udbredt kortform af Brigitte, en udvikling af Brigida som er den latiniske form af det keltiske helgennavn Brighid der sandsynligvis betyder 'den ophøjede'.

Mere kompliceret forholder det sig med Maj. Ikke alene findes det også i varianterne Mai og May - og via engelsk sågar Mae - det har også flere forskellige oprindelser, og i det enkelte tilfælde kan det være tæt på umuligt at sige hvilken af oprindelserne der har været tale om.

De fleste tænker nok umiddelbart på maj måned, og det er velsagtens også det mest udbredte opkaldelsesmotiv i nyere tid.

En anden mulig oprindelse er som kortform af navnet Maia, og maj måned er da også selv oprindeligt opkaldt efter den græsk-romerske gudinde Maia, den 'lille moder', som er forbundet med forår og frugtbarhed.

En tredje mulig oprindelse er som kortform af Maria, det bibelske navn som har været uhyre populært lige siden middelalderen, og som på hebraisk enten betyder 'den elskede' eller muligvis 'frue' eller 'seerske'. På svensk (og frisisk) har Maria fået kortformen Maja, og Maja er så yderligere blevet forkortet til Maj.