1. januar 2015

Elvis

Den 8. januar 2015 er det præcis 80 år siden, at "the King of Rock and Roll" kom til verden. Elvis Aron Presley blev født i et fattigt hjem i byen Tupelo i den amerikanske stat Mississippi. Han blev opkaldt efter faderen Vernon Elvis Presley og faderens ven fra den lokale menighed, Aaron Kennedy. Når Aron var stavet med ét a, har det muligvis været ment som en parallel til navnet på Elvis' dødfødte tvillingebroder, Jesse Garon. Som voksen ændrede Elvis i øvrigt Aron til Aaron, der er den traditionelle bibelske form af navnet i de engelsksprogede lande.

Elvis Presley ved en live-optræden i 1956 i Tupelo, Mississippi. Billede fra Wikipedia.

En bil, en dværg og en helgen

Oprindelsen af navnet Elvis er uklar. I USA's føderale folketælling fra 1800 er Elvis Stone den eneste bærer af navnet, i 1810 findes navnet to gange, og i 1830 optræder Elvis som fornavn på seks personer. 100 år senere er antallet af navnebærere steget til 3.927, men det er ud af et befolkningstal på omtrent 125 millioner, så der er altså ikke tale om et særligt almindeligt navn.

Thor taler med dværgen Alvis, mens han beskytter sin datter. Illustration af en scene fra Alvíssmál, udført af W.G. Collingwood 1908. Billede fra Wikipedia.

I slutningen af 1930'erne forekommer navnene Elvis og Alvis hos en række britiske børn, og begge navne kan formodentligt tilskrives inspiration fra navnet på det nyskabende britiske motor- og bilkompagni "Alvis", der blev grundlagt i Coventry tilbage i 1919.

Bilkompagniets navn falder sammen med navnet på en figur i den nordiske mytologi, og det har været foreslået, at Elvis er en udvikling af dette norrøne navn. Dværgen Alvis, hvis navn betyder "den alvidende", kendes fra eddadigtet Alvis-målet (Alvíssmál), hvori det berettes, at han som betaling for udført smedearbejde til guderne ønsker at få Thors datter Trud til hustru, hvilket tordenguden ikke er synderligt begejstret for.

En anden tolkning af Elvis er, at det er udviklet af navnet på den irske helgen Ailbe (på irsk udtalt alve). Ailbe levede i det 6. århundrede og var biskop og vandreprædikant i det sydlige Irland, hvor han grundlagde klosteret i Emly. En tredje mulighed for oprindelsen af navnet er, at Elvis udspringer af et oprindeligt irsk eller skotsk slægtsnavn.

Elvis – et idolnavn?

Elvis Presley slog igennem både på den musikalske scene og på det store lærred i løbet af 1950'erne, og med hitsingler som Heartbreak Hotel, Love me tender og Jailhouse rock blev han snart en vaskeægte verdensstjerne. Han var privilegeret ved at være udstyret med et så ualmindeligt navn, at han ikke havde brug for et kunstnernavn, som en stor del af tidens øvrige stjerner gjorde brug af, eksempelvis Marilyn Monroe (Norma Jeane Baker), Buddy Holly (Charles Hardin Holley) og Chuck Berry (Charles Edward Anderson Berry). Elvis Presley, eller slet og ret Elvis, var genkendeligt nok i sig selv.

Modstandsmanden Kim Malthe-Bruun (1923-1945), som efter krigen fik regulær idolstatus. Billede fra Wikipedia.

Med den stjernestatus Elvis Presley havde i årtierne fra 1950'erne til 70'erne, er det nærliggende at tro, at han fik betydning for tidens navnebrug, også i Danmark. Der findes mange eksempler på navne, hvor pludselige opsving i deres udbredelse kan tilskrives bestemte personer. Det kendteste hjemlige eksempel på et sådan 'idolnavn' er Kim, der i efterkrigsårene steg voldsomt i popularitet på grund af Kim Malthe-Bruun, modstandshelten fra 2. Verdenskrig.

Med navnet Elvis forholder det sig anderledes. Der findes nogle få danske forekomster af Elvis som fornavn fra 1940'erne, altså fra før Elvis Presley kom på alles læber, men navnet steg ikke nævneværdigt i popularitet i de følgende årtier. I den periode, Elvis Presley var på toppen, har navnet været almindeligst på Sjælland i 1970'erne, og her er det kun fem personer, der bærer navnet.

At Elvis ikke har været mere udbredt, kan måske forklares ved, at navnet er for distinkt i den forstand, at det umiddelbart associeres til Elvis Presley. Der findes ellers opkaldelser efter distinkte navne, sågar hvor en berømtheds mere eller mindre fulde navn indgår i den opkaldtes navn.

I den danske folketælling fra 1880 optræder en Christian Ørsted Holger Drachman Lerche, og her kan der ikke være megen tvivl om, at han er opkaldt efter kunstneren Holger Drachmann, mens fysikeren Hans Christian Ørsted måske også har givet inspiration til navngivningen.

Der kan heller ikke være tvivl om, at forældrene til Ludvig Beethoven Jessen, der ligeledes optræder i folketællingen fra 1880, har haft en bestemt tysk komponist i tankerne, da der skulle vælges navn til sønnike. Men så åbenlys en idolopkaldelse hører til sjældenhederne, og det er sikkert i det lys, at man må anskue Elvis som navn. Elvis Presley er simpelthen for gennemskuelig som opkaldelsesmotiv.

Elvis i Danmark

Siden 1970'erne er Elvis imidlertid blevet en smule mere almindelig i den danske navnebrug. Det skyldes hovedsagligt, at en række indvandrere fra ex-Jugoslavien, ikke mindst fra Bosnien og Hercegovina, bærer navnet. I perioden 1985-2013 er der ifølge Danmarks Statistik 60 børn i Danmark, der er blevet navngivet Elvis, hvoraf de 22 er navngivet i årene 2010-2013. Det er uvist, hvor stor en del af disse børn der har deres ophav på Balkan, og hvor stor en del der er etniske danskere.

I øvrigt blev navnet Elvis danmarksberømt blandt den yngre del af befolkningen i 1990'erne, hvor Danmarks Radio lancerede børneprogrammet TV 10. Her var den ene vært en fræk og til tider temmelig irriterende talende burger ved navn Elvis. At der er sammenfald imellem, at de børn, der var i målgruppen for TV 10, er blevet voksne og er kommet i den fødedygtige alder, og at navnet i de sidste par år er steget en smule i popularitet, er dog nok et tilfælde.

Lars-Jakob Harding Kællerød