1. oktober 2011

Serie

Serie som pigenavn?! Afdeling for Navneforskning er navnekonsulent for Familiestyrelsen og Kirkeministeriet, og det afføder undertiden spørgsmål, der er uventede og overraskende. Til de mærkværdigere spørgsmål hører det om Serie som pigenavn – et navn, som er registreret 91 gange i Danskernes Navne fra 2005. Eftersom vi selv har udviklet denne database, må det jo være rigtig nok, og dertil kommer, at Serie tidligere var blevet godkendt "efter omstændighederne" i 2002 efter den dagældende navnelov, men uden nærmere oplysninger om navnet, end at barnets farmor hed Serie.

I udtalelsen fra det daværende Institut for Navneforskning blev der forsigtigt gættet på, at Serie "kan opfattes som en form af Sara". En mere søgt forklaring kunne være, at Serie skulle være en forvanskning af pigenavnet Cheri.

Måske kunne Serie tænkes brugt som understregning af den store børneflok ligesom Octavia, 'en pige, der er barn nummer otte', og Dusine, 'en pige, der er nummer tolv i børneflokken', samt måske spontane navneindfald som Finis og Basta om det barn, der var "rosinen i pølseenden". Navne, der refererer til omstændighederne ved barnets fødsel, er dog ellers sjældne i Danmark. De klassiske eksempler er Skyldfri (om piger født uden for ægteskab, eller med et grimt ord: horeunger) samt Palman/Palmine (om børn født på den lykkebringende Palmesøndag).

Men som sagt – det er sjældent – og de færreste ved navn August eller Maj er vel født de to måneder, selvom det kan være en ekstra begrundelse for at bruge dem.

Men Serie som pigenavn? I dag forbindes ordet serie med noget tilbagevendende og oftest negativt: seriemord, serielån, serieproduktion. Førhen var låneordet vel mere neutralt: Raske børn læste seriehæfter, i dag afløst af tv-serier, ligesom produkterne havde serienumre. Men det bliver ordet serie hverken mere poetisk eller feminint af.

Fra Danskernes Navne

Søgning på Serie i Danskernes Navne

Ser man nærmere på de tørre tal, er der imidlertid hjælp at hente, idet 85 af de 91 navnebærere i Danskernes Navne er født på Grønland. Det kan kun betyde, at navnet har rødder i grønlandsk. Og på det grønlandske sprogsekretariat, Oqaasileriffiks, lister over godkendte pigenavne findes ganske rigtigt Seeri (eller med ældre retskrivning Sêri).

Det er ikke lykkedes at finde ud af, om navnet Seeri betyder noget på grønlandsk. Og Oqaasileriffik opfatter Serie som et vestligt/dansk fornavn. Grønlandsk indeholder angiveligt mange grønlandiserede former af vestlige ord, fx pigenavnet Kuuna, der kendes tilbage til 1654, hvor det blev skrevet Kona. Kuuna kan være et lån, der går helt tilbage til nordboernes tid på Grønland, idet det er identisk med ordet kone, men det kan også være et senere udtryk for sprogkontakt i det blandingssprog, der meget sigende kaldes "matrosgrønlandsk", se artiklen herom på Grønlands Sprogsekretariats hjemmeside.

Da Syddanmark fik en ny navnelov i 2006, blev alle fornavne med mere end 25 navnebærere automatisk godkendt. Serie kom ikke med, fordi der i 2005 kun var 19 registreret med dette navn som første fornavn (kilde: Danskernes Navne). Men fordi der er tale om et i navnelovens forstand almindeligt forekommende, udenlandsk navn, burde det i princippet kunne godkendes som dansk pigenavn og komme med på fremtidige lister over godkendte, danske pigenavne. I så fald kan man da tale om Serie-godkendelse.