1. juli 2016

Warnez – fra Frankrig til Matador

Månedens navn

Det sjældne efternavn Warnez, som bæres af ganske få danskere, leder uvilkårligt tankerne hen på det mere hjemlige Varnæs, der er navnet på en sogneby i Sønderjylland.

Familien Varnæs fra tv-serien Matador (1978-81).

Herhjemme forbindes det imidlertid mest med tv-succesen Matador, hvor Varnæs som bekendt er navnet på en af byen Korsbæks førende familier, med bankdirektør Hans Christian Varnæs og hustruen Maude i front. Men kender man en person, der hedder Warnez, så ved man sikkert, at navnet lydligt adskiller sig en del fra Varnæs.

Det franske Warnez

I dansk er det almindeligt, at trykket ligger på et ords første stavelse, men sådan er det ikke med Warnez. Her ligger trykket nemlig på anden stavelse, fordi Warnez er et fransk navn, og i fransk falder trykket som regel på sidste stavelse. Heller ikke i Frankrig er Warnez et særligt almindeligt navn; det findes fortrinsvist i det nordligste Frankrig samt i Belgien, hvor det har været anvendt som efternavn siden 1200-tallet.

Navnets ophav synes at være en variant eller en diminutiv af navnet Warnier, som er en udvikling af et gammelt germansk navn, Warinhari, der betyder 'beskyttende hær'. På dansk er Warinhari blevet til mandsnavnet Verner, mens Varnæs imidlertid har en helt anden oprindelse.

Det danske Varnæs

Varnæs er beliggende ved indsejlingerne til Aabenraa Fjord og Als Fjord på nordspidsen af halvøen Sundeved i Sønderjylland vest for Als. Navnet kendes tilbage fra 1200-tallet, da det optræder i Kong Valdemars Jordebog fra 1231 i formen Warnæs. I andre tidlige kilder optræder navnet i former som Warnes, Wernisse, Wernisze, Warnisz og Warnntze.

Luftfoto af nabolandsbyerne Varnæs-Bovrup med Aabenraa Fjord i baggrunden. Billede fra Aabenraa Kommunes hjemmeside.

Selvom nogle af formerne måske kan se lidt finurlige ud, så ligger en tolkning af navnet ganske ligefor. Det er nemlig sammensat med substantivet waræ, der er en ældre dansk betegnelse for en 'udmark', og næs, der betegner 'et landområde, der danner et fremspring ud i havet eller i en sø'. Navnet betyder således "Næsset med udmarken".

Varnæs i Matador

Om det er fra den sønderjyske lokalitet, Matadors forfatter Lise Nørgaard har hentet sin inspiration til Varnæs, skal være usagt. Men det er bemærkelsesværdigt, at et efternavn, som er så velkendt i den danske befolkning, som det fiktive Varnæs er på grund af Matador, faktisk slet ikke er i brug som efternavn i Danmark.

Søger man på Danmarks Statistik eller Danskernes Navne, får man ingen hits ved søgning på "Varnæs". Det samme gør sig i øvrigt gældende for Matadors anden protagonistfamilie, familien Skjern. Mads Skjerns efternavn er, ligesom Varnæs, navnet på en jysk by, men heller ikke dette navn er i brug som efternavn i Danmark i dag. Dog er der nogle få, der bærer efternavnet i variantformen Skern.

Seriens øvrige persongalleri rummer en masse velkendte danske efternavne. Det gælder ikke mindst for de almindelige -sen-navne, som for eksempel Arnesen, Hansen, Jacobsen, Jensen, Jørgensen, Larsen, Mikkelsen og Mortensen, men også navne som Boldt, Friis, Graa, Holm, Lamborg, Lund, Nyborg, Schmidt, Stein og Vinter er udbredte i Danmark i større eller mindre grad.

Men der er også en række navne, der ligesom Varnæs og Skjern ikke er i brug som efternavne. Det er eksempelvis Hachel, Hollenberg, Møhge og von Rydtger. Måske bliver de fundet attraktive engang i fremtiden og bliver taget i brug som efternavne af faktiske danskere, eller findes der mon lignende navne i udlandet som kunne flytte til landet – ligesom Warnez?

Lars-Jakob Harding Kællerød

Emner