Databaser med navne

Søgning i databaserDansk Navneleksikon er etableret i samarbejde med DSL og beskriver i sin første udgave oprindelse, udvikling og brug af ca. 3.000 fornavne i Danmark. Efter planen vil flere navne blive tilføjet løbende.

Danskernes Navne (p.t. ude af funktion) er en stor søgebase over danske personnavne og deres udbredelse som den så ud 1. januar 2005.

Danmarks Stednavne bygger på en digitaliseret udgave af den trykte serie af samme navn, suppleret med stednavne fra Arkiv for Navneforsknings supplerende database og en database over navne på kort. I alt har databasen omkring 210.000 opslag.

Stednavneregistre (p.t. ude af funktion) er et digitalt register af ældre dato over alle de stednavne som er behandlet i Arkiv for Navneforsknings bogserier Danmarks Stednavne, Danske sø- og ånavne og Sydslesvigs Stednavne.

Autoriserede stednavne i Danmark (p.t. ude af funktion) er Stednavneudvalgets liste over den autoriserede stavemåde af ca. 25.000 stednavne i Danmark.