Databaser med navne

Søgning i databaserDatabaser

Danskernes Navne er en stor søgebase over danske personnavne som de så ud 1. januar 2005.

Danmarks Stednavne bygger på en digitaliseret udgave af den trykte serie af samme navn, suppleret med stednavne fra Arkiv for Navneforsknings supplerende database og en database over navne på kort. I alt har databasen omkring 210.000 opslag.

Danske Stednavne er et digitalt register af ældre dato over alle de stednavne som er behandlet i Arkiv for Navneforsknings bogserier Danmarks Stednavne, Danske sø- og ånavne og Sydslesvigs Stednavne.

Autoriserede stednavne i Danmark er Stednavneudvalgets liste over den autoriserede stavemåde af ca. 25.000 stednavne i Danmark.

Personnavne og deres udbredelse

Danmarks Statistik fører statistik over hvad vi hedder, og opdaterer deres database jævnligt.

Muslimske fornavne i Danmark er ikke en egentlig søgbar database, men en ordbog i pdf-form over de muslimske fornavne i Danmark med forklaring af navnenes betydning. Ordbogen er baseret på materiale fra Danmarks Statistik.

Personnavnes betydning

På nettet findes en del kommercielle websites som rummer databaser med personnavne og deres betydning. Fælles for dem er dog at kvaliteten er stærkt svingende, og at de bærer præg af at materialet er hentet fra forskellige kilder som ikke alle er lige gode. Af den grund er det svært at anbefale ét site frem for andre.

Indtil videre er de bedste og mest pålidelige 'databaser' med personnavnes betydning stadig dem som er udgivet i trykt form. Blandt dem som kan anbefales, er:

Michael Lerche Nielsen: Hvad skal barnet hedde? København 2003
Eva Villarsen Meldgaard: Den store navnebog. København 1998
Wilfried Seibicke: Historisches Deutsches Vornamenbuch. Berlin 1996-2003