1. oktober 2020

Tranquebar – Danmarks første tropekoloni og dens navne

Navneforskning

I disse dage for præcis 400 år siden opstod et nyt dansk stednavn langt væk fra Danmark: Tranquebar. Eller rettere sagt er det svært at sige, om det er et dansk stednavn – eller om stednavnet for den sags skyld kan henføres til noget andet sprog. Det kan til gengæld mange andre navne i kolonien.

Maleri af Tranquebar 1650

Et af de mest berømte billeder fra Danmarks kolonitid er dette oliemaleri af Tranquebar fra 1650'erne. Det hvide Fort Dansborg bevogter indsejlingen til floden Uppanar, mens byen med sit rektangulære gadenet ligger til højre for fortet. I forgrunden ses opankrede handelsskibe, hvortil varer sejles med små både fra stranden foran byen. (Ukendt maler, billede fra Wikipedia). 

I oktober 1620 lå de tre danske orlogsskibe Elephanten, Kiøbenhavn og Patientia ud for den indiske østkyst. Under ledelse af admiral Ove Giedde var de blevet udsendt af kong Christian IV for at erhverve Danmark en koloni på Ceylon (Sri Lanka), men da dette havde vist sig umuligt, vendte interessen sig nu i stedet mod det indiske fastland, hvor en lokal fyrste, nayakaen Raghunatha af Thanjavur, viste sig imødekommende over for danskerne.

På kysten af hans rige tilbød han den danske konge en lille havneby, der på tamil hed Tharangambadi, hvilket betyder "byen med de syngende bølger". Fra dansk side ønskede man at oprette en fast base i Ostindien, hvorfra man kunne hjembringe indiske krydderier og andre attraktive importvarer, mens den indiske fyrste var interesseret i at bryde portugisernes hidtidige monopol på den europæisk-indiske handel. Den 11. oktober gik admiral Giedde første gang i land i Tharangambadi, og den 19. november 1620 blev traktaten endeligt underskrevet: Danmark havde erhvervet sig sin første tropekoloni.

Detalje fra traktaten
Udsnit af overdragelsestraktaten fra 19. november 1620, der er affattet på portugisisk, som var dét sprog begge parter bedst forstod indbyrdes. Her har fiskerlandsbyen Tharangambadi fået navneformen Trangabarry, men danskerne foretrak formerne Tranquebar og Trankenbar, formentlig efter fransk og hollandsk forbillede. © Rigsarkivet.

En slags oversættelse

Den poetiske betydning til trods var Tharangambadi tilsyneladende for udfordrende en mundfuld for danskerne at udtale, så på dansk blev navnet forenklet til Tranquebar, med variantformer som Trankenbar og Trankebar. Den danske form har ingen betydning på hverken dansk, tamil eller andre sprog – navnet var simpelthen bare lettere for danskerne at udtale. Inderne var godt klar over, at et navn som Tharangambadi voldte kvaler for europæiske tunger, så i overdragelsestraktaten, der var forfattet på portugisisk, som var sproget, forhandlingerne var foregået på, kaldtes byen Trangabarry, men danskerne endte altså ud med formerne Tranquebar og Trankenbar, formentlig efter henholdsvis fransk og hollandsk inspiration.

Selve bynavnet var ikke det eneste stednavnemæssige spor, danskerne satte sig på stedet. Allerede i koloniens første år opførtes en militærfæstning ved byens indsejling til at beskytte handelsstationen, nok ikke mindst mod andre europæiske kolonimagter, og dette fort fik det nationalt klingende navn Dansborg. Dertil anlagdes et gadenet med retvinklede gader efter samme model, som man samtidig benyttede ved nye byanlæggelser hjemme i Danmark, eksempelvis Fredericia, og disse omkring tredive gader i Tranquebar fik gode danske navne som Strandstræde, Østergade, Hvilestræde, Prins Jørgensgade og Endeløsstræde – navne, der formentlig både har voldt inderne og andre besøgende europæere nogen udfordring at udtale, endsige forstå.

Udsnit af kort over Tranquebar by
På et byplanskort over kolonitidens Tranquebar kan optælles omkring 30 gader med danske navne, som man i vidt omfang lige så godt kunne have forventet at finde i en samtidig dansk eller norsk by. Udsnittet viser den sydøstlige del af byen nærmest Fort Dansborg. Kortet er tegnet i 1733 af premiereløjtnant Gregers Daa Trellund, der vel og mærke aldrig selv havde været i Tranquebar, men tegnede kortet i Rendsborg ud fra et forlæg fra 1690’erne. © Det Kgl. Bibliotek.

Nye tider, nye navne

Da Danmark efter 225 års tilstedeværelse i Tranquebar besluttede at sælge kolonien til Storbritannien i 1845, varede det forståeligt nok ikke længe, før end briterne havde udskiftet alle de gamle danske gadenavne med nye på engelsk. Nogle gaders navne blev direkte oversat (Kongensgade > King Street), mens andre fik navne med ny betydning (Købmagergade > Goldsmith Street). For én af gaderne valgtes en ganske kreativ løsning, idet Dronningensgade blev oversat til det indisk-engelske hybridnavn Rani Street, hvor rani er hindi for 'fyrstinde'. I modsætning til i de tidligere danske kolonier i Vestindien er der altså ikke længere nogen danske gadenavne at finde i Indien.

Fort Dansborg i dag
'Det Danske Fort', tidligere Dansborg, som det ser ud i fiskerlandsbyen Tharangambadi. Billede fra Wikipedia

Bynavnet Tranquebar blev derimod videreført af briterne, ligesom fæstningens navn levede videre som Fort Dansborg. Da briterne forlod Indien i 1947, fik den nu ganske beskedne fiskerlandsby atter sit gamle tamilske navn Tharangambadi (தரங்கம்பாடி), mens den tidligere fæstning, der nu huser et museum, i daglig tale kaldes Tenyak Fort (டேனிஷ் கோட்டை), 'det danske fort'. Så lidt dansk er der trods alt stadig at finde rent stednavnemæssigt i Danmarks første tropekoloni, 400 år efter dens oprettelse og 175 år efter dens nedlæggelse.

Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen

Emner