1. december 2010

Blækhuse

I Vorup sogn syd for Randers findes Blækhusene, en gruppe af mindre huse som nu helt er endt som en forstad til Vorup.

Hvis man slår dem op i Danmarks Stednavne nr. 18.1, Galten herred, så vil man under navnet Blækhuse i Vorup sogn se, at navnet første gang er optegnet i 1878 som Blækhuse, mens betydningen angives at være:  "Iflg. udtalen af subst. blik". Og i en avisartikel fra 1954 i indberetningslægget i Afdeling for Navneforsknings samlinger oplyser en lokal præst, at betydningen skulle være "Bleghuset", fordi man i ældre tid fik bleget tøj der.

Men en anden betydning er nok mere sandsynlig, nemlig den lige for liggende: Blækhuse.
Det er nemlig muligt ved hjælp af opslag i folketællinger at finde navnet så langt tilbage som  til folketællingen 1850. Og i kirkebøgerne, der dog først fra 1846 er udskilt fra Randers Sankt Mortens Landsogn, kan man allerede finde beboere af Blækhuset i 1847. Både kirkebog og folketællinger kan ses på nettet i arkivalieronline.

Blækhuse

I Marcus Christian Bechs ungdomserindringer fra perioden 1787-1816 beskrives følgende situation fra hans skolegang i 1795:

Min Sidekammerat Nielsen var en tør, suur og treven Dreng, og blev ofte drillet af de andre Drenge. Saaledes havde han medbragt et Porcellains Skrivertøi med Blæk- og Sandhuus, dette sidste til venstre, men medens han saae ned paa Papiret, hvorpaa han skrev, byttedes Sandhuset med Blækhuset, og da  han ville benytte det første, tog han Blækhuset og slog over sin Skrift; han blev rasende vred, og der blev stor Staahei i Classen.

På illustrationen ses et tilsvarende skrivesæt, og det fremgår heraf, hvordan navnet Sandhuset har kunnet inspirere til et nærliggende Blækhus.

I folketællingerne 1850 og 1855 nævnes Blækhuset lige efter Sandhuset. Og Sandhuset kendes i Vorup sogn tilbage til 1821, hvor en enke i Sandhuset siges at have jord i Vorup. Det nævnes sidste gang i folketællingen 1855. Beboere i Blækhuset ses i kirkebogen og i folketællinger tidligere at have boet i Sandhuset, og da disse to lokaliteter altså nævnes lige efter hinanden i begge folketællinger, må man antage, at de ligger ved siden af hinanden, selv om Sandhusets beliggenhed ikke længere fremgår af noget kort, og det i Danmarks Stednavne kun med et spørgsmålstegn er henført til Vorup sogn.