1. februar 2022

Valentin – et navn der kom frem i lyset

Månedens navn

Navnet Valentin synes at være blevet mere populært i takt med, at Valentinsdag er blevet mere populær. Men de tilgængelige tal synes at antyde at navnet længe har levet en slags skyggetilværelse som supplerende fornavn eller mellemnavn.

Det er kun ganske få af middelalderens helgendage, der fortsat fejres eller i det mindste kendes af de fleste i nutidens Danmark. Vi tænder bål på Sankt Hans aften (den 23. juni, aftenen før Sankt Hans dag), spiser and eller gås på Sankt Mortens aften (den 10. november) og ser børnene "gå Lucia" på Sankta Lucia dag (den 13. december). I de senere år er vi under påvirkning fra USA og Storbritannien begyndt at fejre Allehelgensaften den 31. oktober i form af "Halloween", ligesom endnu en gammel helgendag i de senere år igen har fundet vej til danskernes bevidsthed: Sankt Valentins dag, den 14. februar, hvor vi fejrer romantik og kærlighed.

Valentin-relivier
Relikvierne i Santa Maria in Cosmedin-basilikaen i Rom, som angiveligt skulle være Sankt Valentins jordiske rester, udstråler måske ikke umiddelbart den romantik som i dag forbindes med Valentin. Billede fra Wikipedia

Historien om Sankt Valentin

Historien bag helgendagen er ellers ikke videre romantisk. Valentino var ifølge overleveringen en italiensk præst, fra enten Rom eller Terni i Umbrien, der virkede tilbage i det 3. århundrede, hvor kristendommen endnu ikke var en anerkendt trosform i Romerriget. Da Valentino imidlertid trodsede magthaverne og missionerede for sin religion, endte han i fængsel i Rom, hvor han blev tortureret og til sidst henrettet. Det romantiske islæt i beretningen består i, at han under sit fangenskab mirakuløst hjalp sin fangevogters blinde datter til at genvinde synet, og umiddelbart før sin henrettelse sendte han hende et brev underskrevet "din Valentin". Han blev henrettet den 14. februar år 269.

Sankt Valentins-kulten: Fra biavl til kærestebreve

Mere end 200 år efter, i år 496, da de kristne havde overtaget magten i Rom, lod paven martyren Valentino helgenkåre, som vanligt med dødsdagen valgt som helgenens festdag. Længe var Sankt Valentin at regne for en middelalderhelgen som de fleste andre, hvis særlige kompetencer især var værd at påkalde for dem, der led af epilepsi eller udøvede biavl. Der var kun begrænset fokus på hans romantiske side, idet nogle dog mente, at det netop var på hans festdag, at fuglene begyndte at danne par til foråret.

I slutningen af 1400-tallet blev det endvidere tilføjet til hans helgenlegende, at han foruden at missionere også i al hemmelighed havde viet datidens forfulgte kristne, selvom kejseren havde forbudt det. I den tidlig-moderne høviske ridderromantik blev Sankt Valentins uskyldsrene forhold til fangevogterens datter fremhævet som et eksemplarisk ideal, og i århundrederne efter middelalderen blev det især i England og Skotland populært at afsløre sin kærlighed for den udkårne med kærestebreve på Valentinsdag. Angiveligt var det ikke mindst på initiativ af landets blomsterhandlere og juvelerer, at danskerne i løbet af 1990'erne for alvor tog Valentinsdag til sig, hvilket akkurat som for Allehelgensdag skete efter angelsaksisk forbillede via USA.

Valentin og Valentina som danske fornavne

Navnet Valentin har dog været kendt i Danmark siden længe. Ligesom den helgenkårede præst Sankt Valentin stammer navnet fra Italien, hvor Valentinus er afledt af det latinske adjektiv valens, der betyder "robust", "stærk" eller "betydningsfuld" (se opslag i Dansk Navneleksikon).

De ældste optrædener på dansk grund stammer fra hertugdømmet Slesvig og fra Jylland, hvor formerne Faltin, Falentin, Voltin, Valentyn, Valentin og Walentin er belagt i 1400- og 1500-tallet. Såvel den slesvigske overvægt i belæggene som de hyppige former på F- tyder på, at navnet er kommet til Danmark via Tyskland. Nogen stor udbredelse som dansk navn har det dog aldrig fået, hverken som fornavn eller efternavn.

I 2021 var der registreret 541 danske mænd og drenge med Valentin som første fornavn, hvortil kom i alt 97 med variantformerne Valentino (74), Valentine (8), Walentin (6), Vallentin (4), Wallentin (4) og Valentina (1). To af disse former optræder desuden og langt mere hyppigt som kvindenavne, nemlig Valentina (501) og Valentine (21).

Valentin-kurve
Efter et lavpunkt midt i 1980'erne har populariteten af navnene Valentin og Valentina som første fornavn været jævnt stigende blandt nybagte forældre og er de seneste år steget mere markant, formentlig som en afspejling af den stigende popularitet af Valentinsdag.

Bedømt ud fra at der i 2019 kun var henholdsvis 494 danske mænd med navnet Valentin og 455 kvinder med navnet Valentina, synes begge navne således at have oplevet en stigning på omkring 10 % på blot to år, hvilket er ganske betydeligt. Selvom ingen af de to navne (endnu) optræder på Top 50-listerne fra Danmarks Statistik over navne til nyfødte, så viser sammes såkaldte Navnebarometer en støt stigning i navnenes popularitet blandt nybagte forældre, især i de seneste 10-15 år.

Stigningen i populariteten af Valentin og Valentina som dansk babynavn hænger givetvis sammen med den omtrent ti år tidligere stigning i den romantiserede helgenkults moderne indtog i Danmark. Den primære konnotation til navnet Valentin i undertegnedes barn- og ungdom (dvs. i 1970-80'erne) gik til den allerede da længst afdøde skuespiller Rudolph Valentino (1895-1926), der dengang stadig var husket som et mandligt sexsymbol tilbage fra stumfilmens dage – og sekundært måske til tegneserien Linda og Valentin. Men siden 1990'erne er konnotationerne helt afløst af en ny medbetydning med tilknytning til Valentinsdag. Altså et skifte fra førsteelsker, supercharmør eller tegneseriehelt til romantik og uskyldsren kærlighed.

Linda og Valentin
Nyligt afdøde Jean-Claude Mézières var tegneren bag serien Linda og Valentin som havde Pierre Christin som forfatter. Begge var for øvrigt ærgerlige over hovedpersonernes danske navne: På det franske originalsprog hed de Valerian og Laureline. Udsnit af billede fra comicwiki.dk 

Mest populært som supplerende fornavn eller mellemnavn

Valentin hører til den gruppe af personnavne, der både fungerer som fornavn og efternavn. Mens der i 2021 som nævnt ifølge Danmarks Statistik var 541 danske mænd og drenge med Valentin som fornavn, så hed 940 danskere af begge køn Valentin til efternavn. Lægges de 501 Valentina'er til fornavnegruppen, kan navnet altså siges at være omtrent ligeligt brugt som for- og efternavn i Danmark.

Med til disse kvantitative betragtninger hører dog, at ovennævnte opgørelser alene ser på navnenes optræden som henholdsvis 'første fornavn' og som egentligt 'efternavn', og i tilfældet Valentin synes navnet faktisk langt hyppigere brugt som et supplerende fornavn eller mellemnavn. Statistikkerne på dette område er knapt så tilgængelige, men i Danskernes Navne fra 2005 kan man se, at mens man i CPR frem til da havde registreret Valentin som første fornavn på 136 personer og som efternavn på 650 personer, så indgik Valentin et sted i navnerækken mellem første fornavn og efternavn på ca. 3.016 danskere.

Man bør nok ikke ukritisk interpolere sig frem til en antagelse om, at antallet af mellemnavnebærere siden da er vokset med samme faktor som antallet af efternavnebærere (hvilket i givet fald ville tyde på omkring 4.200 mellemnavnebærere i 2021), idet stigningen i efternavnegruppen utvivlsomt dels afspejler, at det siden 2006 blev lettere at benytte hidtidige mellemnavne som efternavn. Men at Valentin stadig indgår som mellemnavn for rigtig mange danskere, formentlig flere tusinde, er der næppe grund til at betvivle.

Johnny G.G. Jakobsen

Emner