1. december 2014

Juldagoline

I en folketælling fra Bornholm fra 1845 møder man det forunderlige pigenavn Juldagoline. Pigens fulde navn er her Juldagoline Andersdatter, men i andre folketællinger ser hendes navn anderledes ud. I 1840 skrives det således Juuldag Guline Andersen og i 1870 Julda Goline Marie Andersen.

Videre ser man i 1870 at hendes tre yngre søskende har mere almindelige navne, Ane Margrethe, Andrea Caroline og Jens Peter, lige som forældrene som hedder Anders Peter og Karen Marie. Det er altså ikke fordi man generelt har foretrukket ualmindelige navne i familien.

Men Juldagoline er julebarn, og derfor har hun fået dette særprægede navn. I kirkebogen fra Åker Sogn på Bornholm viser det sig nemlig at pigen er født juledag, den 25. december 1837. Hun er ved sin dåb indført i kirkebogen med navnet Julda Guline Andersdatter, og denne navneform gentager sig ved hendes konfirmation i 1851. Rent formelt hedder pigen altså ikke Juldagoline, men Julda Guline.

Udsnit fra Åker Sogns kirkebog; Julda Guline er registreret som nr. 4. Bemærk at kirkeåret starter før kalenderåret, og at kirkebogen derfor angiver årstallet til 1838, selvom hun er født i kalenderåret 1837 (fra arkivalieronline).

Navnet Julda er vores julebarn ene om på Bornholm i 1800-tallet, og det må være direkte motiveret af hendes fødselsdag juledag. Men Guline er faktisk benyttet som selvstændigt pigenavn flere gange på øen – også i formen Goline. Således finder vi eksempelvis Goline Kirstine Larsen som er født i Knudsker Sogn i begyndelsen af 1830'erne, og Guline Holm som er født i Åker Sogn omkring 1815. Navnet Goline/Guline benyttes flere gange i løbet af 1800-tallet på Bornholm.

Pigenavne på -ine

Goline/Guline føjer sig til den store mængde af pigenavne med endelsen -ine som kom i brug i 1700- og 1800-tallet i Danmark. Oprindeligt brugte man ine-endelsen til at danne pigenavne af drengenavne, jf. velkendte navne som Jensine og Andersine. Efterhånden smeltede flere bogstaver over i endelsen og selvstændige navne som Sine, Stine og Tine opstod.

På Bornholm ser vi i 1800-tallet således pigenavnene Egoline, Helgoline, Margoline og Tygoline, og det kan meget vel være navne som disse der har dannet grundlag for det selvstændige navn Goline/Guline. Søger man i resten af Danmark, kan man sikkert finde flere eksempler.

Fornavne relateret til fødselstidspunktet

Det er ikke ualmindeligt med navne som hentyder til fødselsdagen. Mange piger og drenge hedder Maj eller August fordi de er født i månederne maj og august, men det er ikke alle som bærer den slags navne der er født i disse måneder.

Således også med navne på Bornholm der er foranlediget af fødselsdag i julen. Drengene Jul Kristian Pedersen og Jul Olof Daniel Olsen er begge født den 24. december 1888 i henholdsvis Olsker Sogn og Allinge Købstad, og tvillingerne Kristian Jul Andersen og Ludvig Jul Andersen er født den 9. december 1899 i Rønne. Men Jul Andreas Kofoed er født den 17. januar 1885 i Rutsker Sogn!

Det har været noget ganske særligt at få et barn juledag, og det har Julda Gulines forældre ønsket at markere gennem hendes navn som de givetvis har fundet både passende og smukt på trods af det noget særprægede indtryk det giver i dag.

Birgit Eggert