1. maj 2011

Vincent

Den 14. april blev det afsløret, at Danmarks yngste prins skal fremover tituleres H.K.H. (Hans Kongelige Højhed) Prins Vincent. Vincent eksponeres dermed på linje med Felix og Isabella som kongelige eller – på nudansk – royale navne, og vi må forvente, at navnet i de kommende år vil opleve en væsentlig popularitetsfremgang i forhold til de godt tyve knægte i hver årgang siden 2003, der har fået navnet Vincent.

Selvportræt af Van Gogh

En af de mest berømte moderne bærere af navnet Vincent: den nederlandske kunstmaler Vincent van Gogh (1853-1890) i et selvportræt fra 1887-88. (Billede fra Wikimedia Commons via Wikipedia).

Men hvor kommer navnet fra? Vincent eller Vincentius er en oldkirkelig martyr, der sammen med pave Sixtus 2 og fem andre af kirkens tjenere – Januarius, Magnus, Stephanus, Felicissimus og Agapitus – blev pågrebet og halshugget af kejser Valerian i Rom 6. august i året 258. I den katolske helgenkalender fejres sankt Vincent 5. august. Som andre helgennavne blev navnet vidt udbredt i den kristne verden, og i Danmark kendes Vincent så tidligt som 1100-tallet som navnet på en kapellan ved Ribe Domkirke – han kan dog være tysk eller fransk.

Helgener og martyrer

Nok så interessant er det måske, at andre kirkefolk antog navnet, der oprindelig er et tilnavn med betydningen 'den sejrende', dvs. formelt set den lange tillægsmåde vincens af det latinske verbum vincere 'at sejre'. Vincent er således betydningsmæssigt nært beslægtet med navnet Victor 'sejrherre', der er en substantivering til vincere.

Vincent har været et passende navn for folk, der udbredte det hellige budskab. I al fald er der en hel del helgener og saligkårede mænd ved navn Vincent i det lærde opslagsværk Lexikon der Namen und Heiligen. Adskillige af de hellige Vincent'er har rødder i Frankrig, og Jean-Maurice Barbé opregner i den populære franske navnebog Nouveau Dictionnaire des Prénoms en lang række hellige Vincent'er og dage, hvor de fejres. Foruden 5/8 gælder det 22/1, 5/4, 25/6, 14/7, 27/9 og 13/12.

Den vigtigste af disse helgener er uden tvivl Vincent af Zaragoza – Spaniens første martyr – der fejres 22. januar. Han blev torteret og dræbt under kejser Diocletian omkring år 304, og den frankiske kejser Childebert bragte i år 542 Vincents tunika til Paris i forbindelse med grundlæggelsen af det meget indflydelsesrige franske kloster Saint-Germin-des-Prés. Vincent af Zaragoza er siden blevet skytshelgen for vindyrkerne, hvilket da også var Prinsgemalen Henriks umiddelbare kommentar til navnet efter barnedåben.

Vincent er et populært navn i Frankrig og andre fransktalende lande, men i Frankrig må navnet siges at have toppet. Fra få hundrede navnebærere pr. år efter Anden Verdenskrig blev navnet stærkt populært. Højdepunktet blev nået i 1981, hvor 7.118 franske drenge kom til at hedde Vincent. Siden er navnet dalet kraftigt til kun 566 nye navnebærere i 2008. Til sammenligning havde Lucas, tidens mest populære franske drengenavn, 7.060 navnebærere det år – ifølge denne franske navneside.

Nationale varianter

Vincent har som andre helgennavne adskillige nationale varianter, fx den engelske kortform Vince, der i Danmark også er godkendt med W. Dertil kommer den almindelige tyske form Vinzent, den italienske Vincenzo samt den spanske Vincente. I Danmark er den litauiske form Vincentas også med på Ankestyrelsens liste over godkendte navne. Talmæssigt spiller pigenavneformen Vincentia/Wincentia ingen rolle.

Afslutningsvis kan det lidt kuriøst tilføjes, at V i Vincent jo udtales som F på tysk og nederlandsk, og man kan i de middelalderlige forekomster af navnet se, at der må have været sydfra indvandrede Fincent'er her i landet. Navneformen med F er p.t. ikke godkendt i Danmark, men vi genkender vekselformen V-/F- fra navne som Valentin/Falentin og Voss/Foss.

Tillykke med navnet til den lille Prins Vincent og hans søster Josephine!

Michael Lerche Nielsen