1. april 2012

Plænen

Tivolisæsonen, der i år begynder lige efter påske, kan som altid byde på en tur til det sceneareal, der hedder Plænen. Det er centralt beliggende med store træer omkring, men hvis man leder efter græs på scenen, kommer man til at lede forgæves, og det græstæppe, man i de seneste år har lagt ud neden for sceneområdet, kan højst ses som et forsøg på at give navnet Plænen en nutidig mening.

Tivoli i 1867

Tivoli i 1867. Plænen ses nederst til venstre i billedet – i form af en scenebygning. Bag Plænen ses Tivolis ældste rutsjebane, og til højre ses den gamle Cirkus fra 1845.

Navnet på denne gamle og elskede københavnerscene har nemlig intet med græs at gøre. Det er ganske vist samme ord, som vi i vore dage har i græsplæne; et græsbevokset areal, som vi lader klippe med en plæneklipper. Men græsplænen er oprindelig kun en underafdeling af fænomenet plæne.

Dette ord betyder oprindelig blot 'åbent, fladt areal'. Det stammer i sin danske form fra fransk plaine, hvor det betyder 'slette, flad strækning, åbent land', men det kommer fra det latinske tillægsord planus 'flad, jævn', og det er også samme ord, som vi har i tillægsordet plan (f.eks. en plan overflade) og i navneordene (en) plan (forslag om, hvordan noget kan gennemføres; oversigt over steders beliggenhed, grundplan; oversigt over afviklingen af bestemte forhold, køreplan, timeplan) og (et) plan (etage, niveau).

Planer og pladser

Som navneord er plæne i løbet af de sidste hundrede år helt og aldeles blevet erobret af græsset, men den ældre betydning føres videre, dels i navnet Plænen i Tivoli, dels i sideformen Planen, som er navn på en plads og et gadeareal i Kerteminde. Samme form fandtes i 1800-tallet i gadenavnet Bispens Plan i Odense, hvor det var navn på den vestlige del af Horsetorvet ved bispegården.

Det er i øvrigt samme ord, som også forskellige svenske byer anvender til at betegne en plads, f.eks. Nybroplan og Stureplan i Stockholm. På dansk område er denne betydning nu helt overtaget af navneordet plads, men kommende navngivere her i landet kunne godt overveje, om ikke navneordet plan en gang imellem ville være en fornuftig fornyelse ved navngivning af nye pladser.