1. januar 2016

Hugentorsk

Mange har nydt den traditionsrige nytårstorsk i forbindelse med det nyligt overståede årsskifte, men mon nogen har tænkt på at ordet torsk findes som efterled i et stednavn? I Børup Skov i Taulov Sogn, helt ud til kysten ved Kolding Fjord mellem Børup Sande og Hagenør, ligger et hus som har båret navnet Hugentorsk. Og navnet er både vanskeligt at tolke og sandsynligvis ganske unikt.

Udsnit af Videnskabernes Selskabs Originaltegning fra 1778 over Elbo Herreds sydlige del. Husnavnet med skrivemåden "Hukkentorsk H." ses lige under "Skov". (Copyright Geodatastyrelsen).

Allerede i 1778 på forarbejderne til Videnskabernes Selskabs Kort findes et hus med navnet "Hukkentorsk Hus", og i folketællingen fra 1801 nævnes en familie under Børup By som boende i "Huchentorsk". I en indberetning til Afdeling for Navneforskning i 1926 finder man navnet skrevet "Hogentorsk".

Savmanden fra Hugentorsk?

Udsnit af folketællingen fra 1801. Øverst ses en familie boende i "Hachenøer", og nederst familien som bor i "Huchentorsk". Klik på billedet for at se en større version. (Fra arkivalieronline).

I Mogens Lebechs store beskrivelse af Taulov Sogn fra 1970 noteres to huse på matriklen med navnene Savmandshuset og Hugentorsk, samt at begge er beboede i 1801. Ganske rigtig skrives i folketællingen 1801 under Børup By at en Nis Antoni Thideman boede med sin familie på "Huchentorsk" (32. familie), men der er ikke fundet noget hus kaldet "Saugmandshuset" og heller ikke den Jens Christiansen som Mogens Lebech placerer i huset. Derimod findes en Jens Christiansen som bor med sin mor og søster i "Hachenøer" (30. familie).

Man kan gætte på at Mogens Lebech simpelthen har taget fejl, og at Savmandshuset er et alternativt navn på samme lokalitet som Hugentorsk, hentydende til beboerne. Det fremgår af et udateret matrikelkort fra omkring 1780, hvor stedet kaldes "Sagmands Toft". Skrivemåderne "Saugmand-" og "Sagmand-" afspejler et Savmand – måske har stedet været bolig for en skovhugger.

En sjælden fisk

Lige så let at tolke er navnet Hugentorsk imidlertid ikke. Der er flere forskellige forklaringsmuligheder, men ingen af dem er helt overbevisende. Det eneste sikre er at navnets endelse er fiskebetegnelsen torsk – og det gør umiddelbart navnet helt unikt at ende på et ord for en fiskeart.

En forklaring på navnet kunne være at det er et imperativnavn (et navn i bydemåde) i stil med det nærliggende kronavn Kryb-i-ly, nemlig Hug-en-torsk, motiveret af det gode torskefiskeri der har været langs kysten netop her. Det at hug(ge) kan nemlig være brugt om pilkning, og en torsk fanget ved pilkning kan hedde en hugtorsk eller huggetorsk (se bl.a. ODS og Feilbergs ordbog). Den ovennævnte indberetning fra 1926 oplyser imidlertid at navnet har tryk på første stavelse, og de fleste imperativnavne synes at have tryk på en af de sidste stavelser.

Der er også den mulighed at Hugentorsk skal ses i sammenhæng med Hagenør som også har et forled der ender på -en. Hagenør ender nemlig på ordet -ør der betyder 'gruset strandbred', og derfor må n'et høre med til forleddet, men der er aldrig fundet en god forklaring på et Hagen- som forled. Alligevel kan det godt havde påvirket Hugentorsk til også at få -en føjet til forleddet og således bestå af ordet huggetorsk med et indskudt n. Men også dét er lidt underligt som stednavn.

Yderligere og omfattende sproglige undersøgelser kunne måske bringe os lidt nærmere en identifikation af det sproglige indhold i Hugentorsk, men det er tvivlsomt om der kan findes en sikker og utvetydig tolkning. Under alle omstændigheder er det et enestående og interessant navn.

Birgit Eggert