1. februar 2024

Thyra – et vikingetidsnavn i latinsk form

Månedens navn

Kvindenavnet Thyra er kendt som navnet på den berømte Thyra Danebod fra de to Jellingsten. Thyra er dog reelt en latiniseret form af det navn – eller de navne – som står med runer på stenene.

Latiniseringen Thyra optræder i Saxo Grammaticus’ Danmarkshistorie Gesta Danorum der er skrevet på latin, og Gorm den Gamles dronning, som måske også er nævnt på andre jyske runesten, hed slet ikke Thyra, men derimod Thyrwi som er navnets gamle form. 

Navnet Thyrwi i middelalderen

Det gammeldanske navn Thyrwi kommer af *Thurwi som er en sideform til Thorwe. I 900-tallet kan det være opfattet som det samme navn, og det afspejler skrivemåderne af dronningenavnet på de to Jelling-runesten formentlig: På den lille Jellingsten skrives det þurui (ᚦᚢᚱᚢᛁ), mens det på den store Jellingsten skrives þąurui (ᚦᚭᚢᚱᚢᛁ).

Jellingstenene
Runeindskrifterne på den lille Jellingsten (til venstre) og den store (til højre). NB! Størrelsesforholdet mellem de to sten er anderledes i virkeligheden. Gengivet efter Roberto Fortunas fotos i Nationalmuseets online samlinger.

I dansk udviklede Thyrwi sig tidligt i middelalderen til Thyre, som ofte også blev skrevet Tyre og Tyræ, og det var et velkendt navn i hele Danmark i middelalderen. Sideformen Thorwe var derimod sjælden.

En stor del af de personnavne som kendes fra vikingetiden, er sammensat af to led. Således også Thyrwi som er sammensat af førsteleddet Thyr- og andetleddet -wi. Førsteleddet Thyr- kommer som nævnt af Thur-, en sideform til Thor-, som er identisk med den nordiske mytologis gudenavn Thor. Andetleddet -wi er omdiskuteret og svært at tolke, men det er snarest et ord med betydningen ’præstinde’.

Udbredelsen af Thyre og Thyra

En kilde kaldet De jessenske Relationer fra 1743 indeholder blandt andet en indrapportering af sjældne fornavne fra forskellige steder i Danmark. Her er navnet i formerne Thyre og Tyre rapporteret flere gange, og fra Nørre Herred i Salling også i formen Thyr som er en særlig jysk form med såkaldt jysk apokope hvor endelsens -e er forsvundet.

Den ældste danske kilde til hele befolkningens navne er en folketælling fra 1787 som kan findes digitaliseret og søgbar i Dansk Demografisk Database. Her findes Thyre, som også kunne skrives Tyre og Tyrre, som første fornavn på 32 kvinder. I senere folketællinger er antallet af navnebærere faldet til 8 i 1801 og til kun én i 1845.

Den latiniserede form Thyra findes derimod kun 10 gange som første fornavn i folketællingen fra 1787 og igen 10 i 1801. Til gengæld steg antallet til 21 i 1845 og til hele 647 i 1880. Thyra blev simpelthen et modenavn efter romantikkens litteratur om Danmarks og Nordens historie gjorde kendskabet til dronning Thyra mere udbredt.

Thyra vs Thyre
Mens de to navneformer Thyra og Thyre synes at have været nogenlunde lige (lidt) populære op til midten af 1800-tallet, blev Thyra et modenavn i anden halvdel af århundredet.

Det ser altså ud til at den latiniserede form Thyra nærmest udkonkurrerede den gamle danske form Thyre. Ganske vist steg antallet af navnebærere med Thyre som første fornavn fra den ene i 1845 til 19 i 1880, men i 1900-tallet ser navnet ud til kun at være brugt tre gange mellem 1910 og 1940.

Thyre og Thyra i nutiden

På trods af at Thyre (/Tyre) ikke er brugt mere end tre gange siden 1900, er begge stavevarianter faktisk godkendte pigenavne i Danmark i dag.

Ved en nærmere eftersøgning i lister over godkendte pigenavne viser det sig at navnet i formen Tyre i 1947 kom ind på en forløber til de egentlige lister over godkendte fornavne, da navnet det år figurerer på en navnefortegnelse i Kirkelig Håndbog som kunne vejlede præster og kordegne til at undgå at børn blev tillagt upassende navne.

Siden 1973 har både Thyre og Tyre figureret på listen over godkendte pigenavne, men uden det er blevet brugt som første fornavn. Der er dog mulighed for at det kan være anvendt som et fornavn som ikke står først i en persons navnerække – disse navne kan ikke fremsøges i tilgængelige databaser over nutidens navnebrug.

Noget tyder altså på at de som har udarbejdet denne liste, har anset Thyre/Tyre som et passende navn, selv om befolkningen ser ud til at have mistet interessen for det.

Thyra, derimod, bruges som første fornavn til nogle enkelte nyfødte piger hvert år. Navnet lever således videre i den latinske form som havde omkring 300 navnebærere som første fornavn i den danske befolkning den 1. januar 2024.

Birgit Eggert

Emner