1. maj 2014

Norgesminde

I 1813 erhvervede den norskfødte læderfabrikant Christopher Johnsen Hedemark et stykke land, der i dag i sin kerne svarer til adressen Strandvejen 119, Hellerup. Her lod han opføre et landsted, som fik det vemodige navn Norgesminde til minde om tabet af Norge, der ved Kielerfreden med virkning fra 14. januar 1814 fra at være en del af det dansk-norske dobbeltmonarki var blevet et kongerige under Sverige.

Det oprindelige Norgesminde set fra Strandvejen. Billede fra Københavns Museum.

Christopher Johnsen var i 1797 blevet gift i København med en dansk pige fra Århus, Anne Kirstine Virring; selv havde han taget borgerskab i hovedstaden som sadelmager med navn efter sin hjemegn i Norge, det nuværende Hedmark nord for Oslo. Han var født omkring 1765 og døde allerede i 1818. Hans succes i København fremgår både af byggeriet af det store landsted på Strandvejen og af avancementet fra sadelmager til læderfabrikant. Han opnåede også stilling som kongelig hofleverandør.

En ny navnetype

Den triste afståelse af Norge, der i år runder de 200 år, kulminerende 17. maj, der er den norske grundlovs fødselsdag, har tydeligvis ikke bekommet den gode læderfabrikant vel. Hans valg af navn føjede endnu et eksemplar til den hurtigt voksende bestand af navne med substantivet minde 'god erindring' som sidsteled.

Navne af denne type var opstået i anden halvdel af 1700-tallet med de tidligste eksempler knyttet til herregårdsmiljøer på Fyn, Langeland og Lolland, og herfra bredte de sig hurtigt, idet borgere og bønder tog dem til sig og navngav egne ejendomme med navne som f.eks. Petersminde, Søgårdsminde og Frihedsminde. Navnetypen, der ser ud til at være en dansk nyskabelse, blev umådeligt populær med normalt adskillige repræsentanter blandt gård- og husnavne i hvert eneste sogn landet over.

Disse navne har intet at gøre med en række gamle danske stednavne med efterleddet minde i betydningen 'udmunding' og derfor typisk beliggende ved mindre vanddrags udmunding i større, jfr. bl.a. Kerteminde ved Kerteminde Fjords udmunding i Storebælt og Hejlsminde ved Hejls Nors udmunding i Lillebælt.

Navnet til minde om tabet af Norge forblev dog i samtiden en enlig svale. En enkelt gård i Åker sogn på Bornholm, der i 1900-tallet bærer navnet Norgesminde, er antagelig opkaldt efter ejendommen i København. Andre mindelser om Norge i den danske stednavnebestand er flere forekomster af hus- eller gårdnavnet Norge på Fyn og i Jylland, hvor det antages at sigte til beliggenhed langt mod nord eller i al fald langt væk i ejerlavet, og samme navngivningsmotiv ligger formodentlig bag forekomsten af navnet Trondhjem et par gange på Sjælland, jfr. endnu Trondhjemshuse allerøstligst i Tureby sogn.

Det nye Norgesminde fra 1980'erne, som nu fungerer som plejehjemskompleks.

Den prægtige villa Norgesminde i Hellerup blev i 1899 overtaget af Københavns Kommune og indrettet som optagelseshjem. I 1986 var dens tid forbi. Den blev da nedrevet og erstattet af et mere anonymt plejehjemskompleks, stadig med navnet Norgesminde (oftest nu skrevet Norges Minde) og mod nord beliggende op til Norgesmindevej, der siden 1904 har båret dette navn.

Bent Jørgensen