2. marts 2010

Ribe

Danmarks ældste by – det er det som Ribe altid kaldes. Om den vitterligt er den ældste bebyggelse i landet eller ej, er umuligt at vide – men den er vor tidligst omtalte by. Og den holder 1300 års jubilæum i år da det ældste arkæologiske fund i byen kan dateres til senest år 710.

Billede fra ribe1300.dk

Ribe og Ribe domkirke. Foto: www.ribe1300.dk.

Vi kender dog først byen på skrift fra slutningen af 850’erne hvor missionæren Ansgar får tilladelse af kong Hårik til at opføre en kirke i Ripa, dvs. Ribe. På daværende tidspunkt var Ribe en blomstrende handelsplads og havde været det i over hundrede år. Dens placering nær de store markeder i Frankerriget og England gjorde at Ribe blev anset for at være porten til Danmark og derfor et perfekt sted at udbrede kristendommen fra.

Handel og søfart har altid været Ribes hovednæring med eksport af korn, flæsk, smør, fisk, heste og stude i historisk tid. Ribes placering ved den tætbefærdede Ribe Å og den jyske vestkyst betød at byen var et af landets mest betydningsfulde handelsbyer i middelalderen. Samtidig var Ribe også et stort kirkeligt centrum, hvilket ikke er underligt med tanke på at landets første kendte kirke er opført her, og at domkirken og talrige kirker og klostre er kendt fra middelalderen.

Arkæologiske undersøgelser har påvist at Ribe er anlagt en gang i 700-tallet, og det centrale Ribe ligger stadigvæk på dele af den oprindelige handelsplads. Der har derfor været en meget lang sammenhængende bosættelse i Ribe, hvilket også betyder at det der gav anledning til navnet Ribe, eventuelt stadigvæk kan ses eller findes. Men hvad betyder Ribe så? Der er faktisk ikke enighed om det.

Ribe skrives i slutningen af 850’erne som Ripa og i 948 som Ripensis (endelsen -ensis er egentlig en latinsk adjektivendelse). Muligvis er navnet dannet til et ord af samme oprindelse som latinsk ripa 'flodbred', hvilket ville passe fint med byens beliggenhed ved Ribe Å og Nips Å. Det er også samme ord som indgår i fx det norske ord rip 'bræddekant'.

Foto: Malene Thyssen, Wikimedia Commons

Ribe å, hvor den løber ud af Ribe, set fra toppen af tårnet på Ribe domkirke. Foto: Malene Thyssen, Pinsen 2004.

Det er dog også muligt at navnet Ribe går tilbage til et ord svarende til norsk og svensk ripa der betyder en 'stribe, strimmel'. Denne tolkning er især blevet attraktiv efter at man har opdaget Ribes oprindelige handelsplads der var inddelt i mere end 40 lange og smalle lodder for de handlende. Det kunne være nærliggende at forestille sig at det var handelspladsens inddeling i lange 'strimler' der havde givet anledning til byens navn.

Ord som betegner noget langt og smalt, forekommer ofte i marknavne, men de er derimod ret sjældne i bebyggelsesnavne. Så ripa i betydningen 'stribe, strimmel' er måske ikke den mest sandsynlige betydning af navnet Ribe, det er nok betydningen 'flodbred' – trods alt.