1. september 2010

Århus

Århus' gamle byvåbenI sin nuværende form, og ikke mindst i udtalen, synes navnet Århus umiddelbart at være en sammensætning af ordene åre og hus, og der findes talrige eksempler på at man har fortolket navnet Århus på denne måde. For eksempel ser vi i flere udgaver af Århus' byvåben et hus bygget af årer. Der er altså ingen tvivl om at man har opfattet navnet Århus som et oprindeligt 'Åre-hus'. Men det er slet ikke navnets rigtige oprindelse.

Ser man på navnets ældste skrivemåde, AROSEI, en form der er overleveret os i form af en mønt fra mellem 1042 og 1047, er det tydeligt at Århus' oprindelse på ingen måde relaterer til årer eller anden form for roning. Den ældste skrivemåde afslører at navnet faktisk er en sammensætning af det gammeldanske ord ār, en gammel genitivform af ā 'å', og ōs 'udmunding'.

Århus' oprindelige betydning var altså i virkeligheden 'åens udmunding'. Sjovt nok er det med udgangspunkt i den ældste skrivemåde for Århus at byens nye kunstmuseum har taget sit navn: ARoS. Så på sin vis har den oprindelige form af Århus fået nyt liv.

Billede fra P. Hauberg: Myntforhold og Udmyntninger i Danmark indtil 1146, Kjøbenhavn 1900.


For- og bagside af mønt fra mellem 1042 og 1047. Gengivet efter tegning fra P. Hauberg: Myntforhold og Udmyntninger i Danmark indtil 1146, Kjøbenhavn 1900. Formen AROSEI er fremhævet.

Skift i betydning over tid

Eksemplet Århus viser at stednavne kan være meget dynamiske i form og udtryk over tid, og at en forudsætning for at kunne tolke et stednavn korrekt er at gå til dets ældste skrivemåde samt evt. udtale. Når man har fundet navnets ældste skrivemåde og den mest lokale udtale, sammenligner man stednavnets bestanddele med hvad man kender af ord fra dets dannelsesperiode.

Et stednavns præcise dannelsestidspunkt kan være svært at fastslå – og i Århus' tilfælde er det faktisk umuligt ud fra navnet. Men siden mange stednavneelementer lader sig datere ad sproglig eller anden vej, har man ofte et bredt spektrum at datere ud fra, fx ved man at navne der ender på -lev, er ældre end dem der slutter på -bøl eller -bølle. Noget du kan se mere om her på sitet under Hvor gamle er er stednavnene?

-----------

PS – Se i øvrigt artiklen om stavemåden Aarhus.