1. januar 2017

At lave en Houdini

Månedens navn

På engelsk/amerikansk findes udtrykket to pull a Houdini (on someone). Det bruges om at undslippe (ubemærket) eller forsvinde fra nogen eller noget, som regel på en ufin måde.

Foto af Houdini

Foto fra 1899 af udbryderkongen Harry Houdini, offentliggjort af Wikipedia via Library of Congress.

Udtrykket er indlånt i dansk og står centralt i Nick & Jay-nummeret Magisk, som indledes med følgende verslinjer:

Ku’ vi lave en Houdini?
Ku’ vi lave en Houdini?
Og bare, forsvinde væk herfra.

Her er betydningen dog ikke decideret knyttet til en ufin handling. Det er det til gengæld i Bro-hittet Hvor er du, Bro? Teksten, der generelt er stærkt influeret af engelsk/amerikansk sprogbrug, indeholder blandt andet formuleringen:

For du forsvandt bare uden og sige det,
sammen med hende Hellerup-Signe,
jeg så dig aldrig, du lavede en Houdini på mig.

Udover de spøjse rim, er on someone direkte oversat med 'på mig', hvor den gængse danske udtryksmåde snarest ville være 'mod mig'.

Forsvundet fra brættet

korpusDK, etableret af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, findes to tidlige eksempler på brug af udtrykket at lave en Houdini i dansk. De handler om skakturneringer!

I det første eksempel fra 30/5 2000 er personnavnet Houdini er sat i gåseøjne, og det kunne tyde på, at skribenten har følt en vis usikkerhed i forhold til brugen af udtrykket:

Det gik ellers fint for Tiger Hillarp Persson, indtil Timmans konge i femte runde lavede en "Houdini" og tog en springer med undervejs.

I den anden artikel, Manden der forsvandt fra 15/8 2000, optræder udtrykket i en kontekst, der forklarer udtrykkets betydning, og denne gang behøver Houdini ikke særmarkering:

Han begyndte igen i 1991 og spillede derefter en smule hvert år frem til 1995 - så lavede han endnu en Houdini.

I begge tilfælde er navnet dog skrevet med stort begyndelsesbogstav.

Indlånet er ikke begrænset til versionen med personnavnet Houdini som objekt. Der er tale om en variation over en fast udtryksmåde, to pull a + enten et gængs appellativ eller altså et personnavn. Et gængs appellativ indgår f.eks. i det engelsk/amerikanske eksempel to pull a trick on someone, som betyder 'at lave numre med/snyde en eller anden'.

Som eksempel på, hvordan et (fiktivt) personnavn kan indgå, kunne man nævne udtrykket to pull a Homer opkaldt efter figuren Homer Simpson. Selve udtryksmåden er indlånt og produktiv i nudansk. F.eks. kunne man på videnskab.dk i 2008 læse to forskeres guldtip til eventyrere, der vil undgå at lave en ’Stein Bagger’.

Hvornår bliver Houdini for gammel?

Et personnavn som Houdini får i udtrykket status af eponym. Et eponym er defineret som et ord dannet af et personnavn. Et eponym har appellativ funktion. Det kan bøjes og bærer en beskrivende betydning, jf. den ubestemte foranstillede artikel "en".

Udtrykket to pull a Houdini refererer naturligvis til Harry Houdini, den ungarsk fødte, amerikanske tryllekunstner og magiker, som havde sin storhedstid i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. århundrede og fik legendestatus i USA.

Houdini og elefant

Harry Houdini forsvandt ikke bare selv i forbindelse med sine numre; på dette foto fra 1918 arbejder han på at få en elefant til at forsvinde! Billede fra Wikipedia.

Harry Houdinis person og skæbne har frem til nutiden løbende været genstand for interesse, senest i forbindelse med to amerikanske tv-serieproduktioner fra 2014 og fra 2016. Han er således en historisk – men på sin vis også en nutidsaktuel – person. Han blev særligt berømt for sin evne til at undslippe lænker og indespærring, og netop den evne er indlejret i udtrykket og eponymets appellative betydning at 'forsvinde' eller egentlig 'undslippe'.

Houdini var og er nok kendt i Europa, men han en helt særlig forankring i amerikanernes bevidsthed, som ikke direkte kan overføres til dansk. Det er formentlig forklaringen på, at udtrykket i en dansk sammenhæng typisk indgår i en kontekst, der hjælper sprogbrugeren til at forstå udtrykkets betydningsindhold. Udtrykket at lave en Houdini kan rimeligvis som indlånt helhedsudtryk med betydningen 'forsvindingsnummer' fungere udmærket i dansk, selvom den enkelte sprogbruger ikke kender til personen Houdini.

I den levende brug af udtryksmåden fremgår det dog tydeligt, at en primær personidentifikation og en viden om dennes handlinger er nødvendig for betydningsdannelsen. Dette betyder imidlertid også, at eponymer kan være en ustabil størrelse. To pull a Clinton har iflg. urbandictionay.com været brugt med sigte til den tidligere amerikanske præsident Bill Clinton i betydningen 'at slippe for at stå til regnskab for noget alle ved, man har gjort' – med reference til Monica Lewinsky-affæren i 1990'erne. I dag vil de fleste sprogbrugere snarest forbinde navnet/eponymet med den nutidsaktuelle hustru, Hillary Clinton.

En produktiv fodboldspiller

Et illustrativt dansk eksempel på eponymets ustabilitet er udtrykket at lave en Bendtner. Bendtner refererer til fodboldspilleren Nicklas Bendtner, og udtrykket forekommer flere gange i aviser fra de senere år, men det betyder noget forskelligt. I 2008 optræder udtrykket i BTmed sigte til Nicklas Bendtners succes på fodboldbanen. At lave en Bendtner betød da at få succes som fodboldspiller på samme måde som Nicklas Bendtner.

Bendtner smider bukserne

Fra 2012 kunne det at lave en Bendtner begynde at betyde varierende handlinger med fokus på undertøj. Her som ulovlig tv-reklame for bettingfirmaet Paddy Power.

Siden har Bendtner gjort sig bemærket på anderledes uheldige måder, blandt andet gennem ulovlig reklamefremvisning i tv. Udtrykket er således også anvendt i betydningen 'at gøre ulovlig reklame' i en artikel Ekstrabladet i 2012. For et par år siden er endnu et udtryk med eponymet bendtner blevet synonymt med en handling foretaget af Nicklas Bendtner. At lave en bh-Bendtner sigter i en artikel i Ekstrabladet fra 2016 til at fotografere sig selv i adamkostume med en bh henslængt som figenblad.

Eponymer optræder i øvrigt ofte som led i sammensætninger, jf. udtryk som (netop) adamkostume, spørgejørgen og dovenlars. Sammensætningen bh-Bendtner vidner måske ligefrem om, at udtrykket en bendtner nu kan dække så mange forskellige handlinger/betydninger, at en specificering er nødvendig!

Houdini som Dario

Et eponym bør som appellativ retskrivningsmæssigt skrives med lille begyndelsesbogstav, tendensen er dog helt klart at anvende stort begyndelsesbogstav. Det skyldes muligvis at sprogbrugere generelt identificerer eponymet som et proprium, altså et egennavn, eller en bevidsthed om, at betydningsdannelsen er direkte afhængig af den individuelt udpegende funktion. Sprogbrugeren skal som udgangspunkt vide, hvem det anvendte proprium sigter til for dernæst at kunne associere denne navnebærer med specifikke egenskaber eller handlinger. Det er nemlig denne metonymi, der giver udtrykket/eponymet mening.

Selveste Dario

Billede af en rigtig dario – endda den rigtige Dario (Campeotto) – på sine lidt ældre dage. Foto fra YouTube.

Det skarpe teoretiske skel mellem proprium og appellativ er vanskeligt at opretholde, og derfor udgør eponymet på sin vis et navnefagligt paradoks. Er eponymet fast etableret i sprogbrugen, optræder det oftere med lille begyndelsesbogstav, f.eks. eponymet dario, som i Politikens Slangordbog tilskrives betydningen 'lækker fyr/skørtejæger'. I dag associeres navnet og individet Dario Campeotto, hvis navn eponymet er dannet af, dog næppe længere med nævnte betydninger i en yngre sprogbrugerkreds.

Hvis et eponym i slangsproget ikke fæstnes og stabiliseres i én betydning i standardsprogbrugen, eller den aktuelle navnebærer med tiden bliver uaktuel, må det formodes, at eponymet glider ud af sproget. Hvorvidt det indlånte eponym houdini etableres permanent i dansk med betydningen 'forsvindingsnummer', må tiden vise.

Rikke Steenholt Olesen

Emner