1. august 2011

Tristan

Tristan har ligget på Danmarks Statistiks liste over de 50 mest populære drengenavne siden 2008, men tidligere var det et meget sjældent navn i Danmark. Der findes kun enkelte registreringer af navnet i 1800-tallet, og det er først i midten af 1900-tallet at navnet bruges regelmæssigt. Siden midten af 1990'erne er navnet blevet mere og mere populært.

Tristan er en variantform af drengenavnet Tristram som stammer fra en keltisk legende kendt under titlen Tristan og Isolde. Her er Tristan en ridder som er sendt ud for at hente kongen af Cornwalls kommende brud, den irske prinsesse Isolde. De to forelsker sig imidlertid på rejsen. Tristan forlader efterfølgende Cornwall for at gå i krig, og da han bliver såret, sender han bud efter Isolde. Han er imidlertid død da hun ankommer, og Isolde dør af sorg over ham.

Man mener Tristram kommer af det piktiske navn Drostan, og gennem oldfranske kilder er navnet sat i forbindelse med det latinske ord tristis, som betyder 'trist', hvorefter navneformen Tristan bliver udbredt. Navnet findes også i variantformerne Trystan, Tristrand og Drystan, men kun formen Tristan synes brugt i Danmark.

Litterært navn

Årsagen til at det er navneformen Tristan der er blevet udbredt i Danmark, er at det er den form vi kender fra forskellige moderne genfortællinger af historien om Tristan og Isolde og fra film om Kong Arthur og ridderne om det runde bord, hvor Tristan optræder som en af ridderne.

Fortællingerne er genfortalt mange gange, men bedst kendt er nok Richard Wagners opera Tristan og Isolde fra midten af 1800-tallet. Størst betydning for udbredelsen af navnet i Danmark i nyere tid har dog nok den amerikanske spillefilm Legendernes Tid fra 1994, hvor Brad Pitt spiller rollen som familiens yngste bror Tristan. Det ses på kurven nedenfor at det netop er i 1994 at brugen af navnet begynder at tage til.

Kurvens hældning tyder dog også på at filmen Kong Arthur fra 2004, med Mads Mikkelsen i rollen som ridderen Tristan, og filmen Tristan og Isolde fra 2006 har spillet en rolle som inspiration til brugen af navnet. I hvert fald stiger brugen af navnet voldsomt omkring 2005 og i de efterfølgende år.

Tristan i Norden

Tristan er også blevet mere populært i Norge og Sverige inden for det samme tidsrum som vi ser det i Danmark. Dog er navnet ikke lige så populært i de andre nordiske lande, men selvom navnet ikke er at finde på disse landes frekvenslister, er stigningen i brugen af navnet alligevel tydelig.

Tristan i Norge og Sverige

I Island er Tristan også et populært navn. Det ligger på 38. pladsen for de populæreste navne til drenge der var 0-4 år den 1/1 2008, og noget tyder på at populariteten er stigende også her idet Tristan ligger på plads nummer 22 for drenge født i 2009.

Tristan i USA

I USA er drengenavnet Tristan ligeledes blevet mere populært gennem de seneste ca. 10 år. Også her sker der en markant udvikling i brugen af navnet omkring 2005 hvor navnet går fra en 113.-plads til en placering som nummer 86 i 2006. Måske er man også her inspireret af de ovennævnte film om Kong Arthur og Tristan og Isolde.

Tristan i USA

Tristans fremtid

Det ser ikke umiddelbart ud til at Tristan vil fortsætte stigningen i popularitet i de kommende år. Alle diagrammerne ovenfor viser at brugen af navnet er begyndt at stagnere eller ligefrem at falde inden for de seneste år. Måske når drengenavnet Tristan således toppen af sin popularitet i Danmark i disse år, og det er interessant at denne tendens også synes at være gældende i flere andre lande.