15. juli 2015

Ella, Nohr og navnehyppighed – babynavnelisten for 2014

Babynavne

Listen over de hyppigste fornavne i til børn født i 2014 byder på gamle kendinge - og en enkelt nydannelse, som kan være del af en international trend.

Hvert år i juli offentliggør Danmarks Statistik en liste over de hyppigste fornavne, forældrene valgte til de nyfødte i det forgangne år. Fordi forældrene har en frist på et halvt år til at navngive deres børn, må navneforskerne vente tålmodigt. Til gengæld er Danmarks Statistiks nyhedsbrev om babynavne perfekt timet i forhold til agurkesæsonen. Det giver ofte travlhed og medieomtale, selvom navnelisterne sjældent byder på store udsving, og der kun er nogle få navne der glider ind eller ud af top-50-listen – og selv disse navne vil ofte være gamle kendinge.

Navnebarometer for Emma og William

Populariteten af Emma og William siden 1993. Illustration fra Danmarks Statistik

Det er derfor ikke en verdensnyhed at konstatere, at Emma og William også i 2104 var de mest populære babynavne i Danmark. Emma har været i top-5 siden 1996, mens William først nåede derop i 2007. Begge navne rummer både den hyggelige og solide stemning fra de gode gamle dage, dvs. vores oldeforældres tid, men samtidig er begge navne yderst populære internationalt.

Nyhedsbrevet for 2014 rummer også et link med de regionale top-10-lister. Der er her grund til at være opmærksom på, at det er de små marginaler, der får betydning for navnenes placering. I Region Syddanmark er der kun én navnebærer, der skiller Emma på førstepladsen fra Sofia på fjerdepladen, og det er alfabetiseringens skyld, at Ida og Freja er blevet nummer to og tre.

Vi får større variation over årene

Forsiden af publikationen

Publikationen Danske Fornavne fra 1990, som ud fra CPR-re­gisteret analyserer navnestoffet med hensyn til områder og tid.

Igennem de snart 30 år, Danmarks Statistik har dokumenteret den danske navnestatistik – for øvrigt som følge af et samarbejde med det daværende Institut for Navneforskning i midten af 1990'erne og længe før Internet – kan man følge, hvorledes danskernes navnevalg er blevet mindre og mindre stereotypt: I 2014 fik 15,4 % af årgangens piger navn fra top-10. For drengene var tallet 16,7 %. I 1985 omfattede top-10 næsten det dobbelte: 26,7 % af årgangens piger og 31,8 % af drengene.

I årtierne forud og igennem hele 1900-tallet var tendensen endnu mere udpræget, som dokumenteret af Lis Weise og Birte Hjorth Pedersen i Danske Fornavne fra 1990 (side 154 og frem). I begyndelsen af 1900-tallet og de første årtier derefter var det således mere end halvdelen af en årgang, der fik navne fra top-10.

Det betyder naturligvis, at "risikoen" for at lille Emma og William født i 2014 kommer i vuggestue eller skoleklasse med en eller flere med samme navn er væsentligt mindre end den tilsvarende risiko for Louise og Martin fra 1985 eller for Christian og Marie fra 1900.

Lagkagediagram over mandsnavne

Lagkagediagram over kvindenavne

Opgørelserne over CPR-registerets mandsnavne og kvindenavne fra før 1900 fra Danske Fornavne. Med Christian og Marie i toppen for hvert sit køn.

For at komme tilbage til babynavnelisten for 2014 og de regionale tal er det, navneforskeren hæfter sig mest ved, at Ella og Olivia deler førstepladsen blandt nyfødte piger i 2014. Kun i Syddanmark har de fået øjnene rigtigt op for Ella, som vi spår en stor fremtid. Olivia har igennem 1990'erne klatret langsomt opad i popularitetstabellen, og muligvis står Olivia nu over for det afgørende spring ind i top-10. Selvom der blandt navneforskerne er uenighed om, hvorvidt hovedstaden og de store danske byer stadig er trendsættende for navnevalget, vælger denne skribent at satse på det som den bedste forklaring.

Samme forklaringsramme gælder Oscar, der i Region Hovedstaden har overhalet William med to navnebærere: 177 mod 175. Oscar er med længere nede på listen i Region Sjælland samt i Syd- og Midtjylland. Oscars hidtil bedste placering var en femteplads i 2012, og måske vil også dette litterære navn fra 1700-tallets Ossian-digtning – det er beslægtet med Orla og Selma – ryge helt til tops de kommende år.

Nohr, Nor, Nord – og Nordvest?

Særligt bemærkelsesværdigt er det, at drengenavnet Nohr nu indtager 37. pladsen. Navnet lå lige uden for listen på en 58. plads iflg. nyhedsbrevet. Navnet er allerede omtalt med skarpsindig forudseenhed af Katrine Kehlet Bechsgaard i 2013, hvor hun sammenstiller stavemåden Nohr med Nor, Norr og Nord. Der er givetvis rigtigt, at navnet ifølge klummen forbindes med verdenshjørnet og med "styrke, vikinger og maskulinitet", men samtidig er der også et arabisk navn Noor/Nuur, Nor/Nur der betyder "lys". Eftersom kun det kun er Nur som pigenavn, der de senere år synes at have nogen videre udbredelse ifølge Danmarks Statistiks navnebarometer, er det nok ikke her vi skal finde forklaringen. En tredje forklaringsmulighed er ligheden med kælenavnet nor "det lille nor" = "det lille pus". Men navneformerne peger i flere retninger, og særligt stavemåderne Nohr og Norh minder mere om efternavne end om fornavne.

Men navnet Nohrs placering på popularitetslisten illustrerer problemet med, at Danmarks Statistik slår navneformer sammen, og i dette tilfælde er Nor omtrent lige så almindeligt som Nohr: 91 over for 99 navnebærere i 2014. Det samlede tal – 190 navnebærere giver en placering som nummer 37 på top-50 for 2014. Medregnes de andre varianter, som er blevet drøftet Nord (39 i 2014), Norr (36 i 2014) og Norh (12 i 2014) fås et samlet tal på 277 navnebærere, som ville have berettiget til en delt 26.plads.

Navnebarometer over Nohr-varianter

Populariteten siden 1985 for varianterne Nohr, Nor, Nord, Norh og Norr. Som det ses, startede Nor som den mest populære variant, mens Nohr nu har indhentet den.

Uanset hvilke navnevarianter der slås sammen, er det imponerende, så hurtigt navnet/navnene har slået an. Stavemåden Nohr blev først godkendt omkring årsskiftet 2010/2011, og noget lignende gør sig gældende ved flere af varianterne: Norh årsskiftet 2006/2007, Norr sommeren 2010, Nord årsskiftet 2011/2012. Måske er der her tale om et kometnavn på linje med drengenavnet Storm som først blev godkendt omkring årtusindeskiftet.

Michael Lerche Nielsen