Efternavne

Efternavne er den type af personnavne som formelt set er lettest at afgrænse da de altid er navnerækkens sidste navn: Man kan kun have ét efternavn i Danmark. Men ét er den formelle juridiske betragtning, noget andet er hvilke typer af navne der bruges på hvilke pladser i navnerækken.

Slægtsnavn

Efternavnet kaldtes tidligere slægtsnavn, men siden loven om personnavne af 1981 har efternavn været den officielle betegnelse.

Slægtsnavnet/efternavnet er aldrig en persons private ejendom, man deler det med alle tidligere og kommende medlemmer af slægten. Det markerer altså blot at man er én som hører til en bestemt slægt.

Mellemnavn

Ingen kan have mere end ét efternavn. Derimod har mere end en tredjedel af alle danskere foruden efternavnet også et mellemnavn (fx Peter Skovgaard Jensen), og mellemnavne er der ingen begrænsninger på.

Mellemnavnet er (som regel) et navn med efternavnekarakter der står mellem det sidste fornavn og efternavnet. Nærmere kan det ikke defineres, da mange forskellige former for navne er i brug som mellemnavn, men det mest almindelige er at mellemnavnet består af et oprindeligt efternavn (Lars Nørgaard Nielsen) eller et oprindeligt fornavn (Charlotte Ernst Hansen).

Læs mere om reglerne om mellemnavne

Tilnavn

I betydningen af ordet tilnavn ligger, at det er et navn der er føjet til et andet navn, og et tilnavn er altid en persons private ejendom, det karakteriserer den pågældende person (Jacob Skomager, Jens Jyde). Når et tilnavn går i arv, karakteriserer det ikke længere sin bærer og bliver følgelig et slægtsnavn/efternavn.

Patronym

En særlig form for tilnavn er det primære eller ægte patronym (fadernavn) som består af faderens fornavn plus -søn eller -datter (Niels Jensøn, Maren Olufsdatter). Hvis primærpatronymet, enten som følge af den almindelige samfundsudvikling eller tvunget af lovgivningen, går over til at gå uændret i arv fra forældre til børn, er det ikke længere et tilnavn, men et sekundærpatronym, et slægtsnavn. De mest kendte sekundærpatronymer i Danmark er vores -sen-navne (Andersen, Hansen).