Muslimske fornavne i Danmark

Muslimske navneEva Villarsen Meldgaard som er pensioneret lektor og dr.phil. ved Arkiv for Navneforskning, har i 2005 lavet en ordbog over de muslimske fornavne i Danmark med forklaring af navnenes betydning, baseret på materiale fra Danmarks Statistik. Ordbogen kan downloades her i PDF-format (149 sider, 417 kB).

Den enkelte artikel

En * efter opslagsnavnet angiver at navnet ikke er optaget på Familiestyrelsens liste over godkendte fornavne (18.3.2006). Hvor intet er angivet, er opslagsformen et godkendt fornavn.

I alt 2005 angiver det samlede antal navnebærere i 2005.
2003 angiver nytilkomne navne (fødsel, indvandring etc.) i 2003.
Et + efter artiklen angiver at navnet er på vej opad, mens et – angiver at navnet har faldende hyppighed. Er forskellen ikke relevant, har artiklen hverken + eller -.

Ordliste, litteratur m.v.

I et supplerende PDF-dokument til ordbogen kan du finde en kort ordliste, en liste over relevant litteratur, tips til videre studier, relevante links, en liste over de mest populære muslimske navne i Danmark og en oversigt over forskellige stavemåder af nogle almindelige muslimske navne. Download PDF-dokumentet her (5 sider, 30 kB).