19. januar 2017

Vi hedder stadig det samme som vores jævnaldrende - eller næsten

Modenavne

Andelen af en årgang, der får de mest populære navne, har været støt dalende siden 1985, hvor Danmarks Statistik begyndte med de årlige lister.

Skolefoto fra 1937-38 i København – med bl.a. tre gange Poul, to gange Preben, to gange Benny, to gange Henning, to gange John og to gange Knud. Billede fra skolekammeraten.dk.

Der findes stadig modenavne, men de dominerer mindre end tidligere. Det ses også af de seneste tal fra Danmarks Statistik, tallene for første halvdel af 2016. F.eks. blev de mest populære navne i årgang 1985 – Martin og Louise – givet til 4% og 4,2% af årgangen, og i første halvdel af 2016 blev de mest populære – Sofia og Noah – kun givet til 1,7% og 1,8% af de nyfødte

Figuren viser procentandelen af en årgang som bærer henholdsvis det mest populære pigenavn og det mest populære drengenavn. Bemærk at der er tale om punktnedslag hvert 5. år, og at der kun er tal for halvdelen af 2016, men den faldende tendens ses dog tydeligt.

Tidstypiske navne

Både Sofia og Noah er typiske for deres tid: Frem til 1990 kom hovedparten af de nyfødte Sofia'er fra Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Portugal eller Østeuropa, mens "leverpostejs-danske" piger hed Sofie/Sophie med -e. Da formen med -a blev moderne til danske piger, gik det stærkt.

Noah dukkede ligeledes frem for ca. 20 år siden og var før da nærmest ukendt. Både Sofia og Noah afspejler den internationale engelsk-amerikanske trend i tidens navnevalg. Deres forældre – født i 1980'erne – hed typisk Camilla og Kasper. Bedsteforældrene hedder typisk Susanne og Kim, mens oldeforældrene kunne hedde Hans og Else.

En langvarig tendens

Sofia og Noah vil ligesom skolebørn før dem opleve, at de får klassekammerater med samme navn som dem selv. Men statistikken viser altså, at det ikke står så slemt til som i 1960'erne, hvor man i klasseværelserne ofte både havde en Hanne AHanne B og Hanne C samt en Henrik DHenrik E og Henrik F.

Figuren viser procentandelen af en årgang som bærer henholdsvis de 10 mest populære pigenavne og de 10 mest populære drengenavne. Bemærk at der er tale om punktnedslag hvert 5. år, og at der kun er tal for halvdelen af 2016, men også her ses den faldende tendens tydeligt.

Går man endnu længere tilbage i tid, til begyndelsen af 1900-tallet, og kigger på de historiske modenavne, var billedet endnu mere udtalt. Her blev de mest populære navn i en årgang typisk båret af omkring 10% eller mere, og en Marie, en Christian, en Anna eller en Peter ville aldrig være i tvivl om at de bar et særdeles udbredt navn.

Andelen for de 10 mest almindelige navne er endnu mere markant: Omkring 1900 var andelen for mænd 53,18% af årgangen, mens andelen var 62,33% for kvinder. Vi benytter med andre ord flere og flere forskellige navne til vores nyfødte – og formentlig afspejler det større interesse for navnevalget, større ønske om selviscenesættelse og kreativitet hos forældrene.

Den nedenstående oversigt kan vise udviklingen og supplere graferne ovenfor. Procenttallene angiver hvor stor en del af årgangen, opdelt efter køn, som har båret henholdsvis det mest populære navn eller et af de 10 mest populære navne. Tilbage til 80'erne er de opgjort med punktnedslag hvert 5. år, og de tre årtier før er de opgjort samlet.

Første halvår 2016

 • Topnavne: Sofia (1,7%) og Noah (1,8%)
 • Samlet andel af årgangen (pr. køn):  
  Top 10-navne for piger: 14,9%
  Top 10-navne for drenge 14,0%

2011

 • Topnavne: Emma (2,1%) og William (2,2%)
 • Samlet andel af årgangen (pr. køn): 
  Top 10-navne for piger: 17,3%
  Top 10-navne for drenge: 18,3%

2006

 • Topnavne: Laura (2,6%) og Lukas (2,7%)
 • Samlet andel af årgangen (pr. køn): 
  Top 10-navne for piger: 22,4%
  Top 10-navne for drenge: 22,9%

2001

 • Topnavne Emma (2,8%) og Mathias (2,9%)
 • Samlet andel af årgangen (pr. køn): 
  Top 10-navne for piger: 23,0% 
  Top 10-navne for drenge: 26,6%

1996

 • Topnavne: Camilla (3,0%) og Mathias (3,9%)
 • Samlet andel af årgangen (pr. køn): 
  Top 10-navne for piger: 23,1%
  Top 10-navne for drenge: 31,0%

1991

 • Topnavne: Camilla (4,7%) og Kasper (4,2%)
 • Samlet andel af årgangen (pr. køn): 
  Top 10-navne for piger: 26,4%
  Top 10-navne for drenge: 31,4%

1986

 • Topnavne: Christina (4,0%) og Kasper (4,2%)
 • Samlet andel af årgangen (pr. køn): 
  Top 10-navne for piger: 26,8%
  Top 10-navne for drenge: 33,1%

70'erne

 • Topnavne: Mette (4,62%) og Thomas (5,16%)
 • Samlet andel af årgangen (pr. køn): 
  Top 10-navne for piger: 27,4%
  Top 10-navne for drenge: 37,14%

60'erne

 • Topnavne: Helle (4,77%) og Henrik (5,85%)
 • Samlet andel af årgangen (pr. køn): 
  Top 10-navne for piger: 33,37%
  Top 10-navne for drenge: 38,04%

50'erne

 • Topnavne: Susanne (4,62%) og Erik (5,24%)
 • Samlet andel af årgangen (pr. køn): 
  Top 10-navne for piger: 31,19%
  Top 10-navne for drenge: 35,91%