11. juli 2014

Sofia og William er mest populære

De mest populære fornavne til børn født i 2013 er Sofia og William som også var i toppen af listerne for børn født i 2012. Dette fremgår af de nye lister fra Danmarks Statistik.

Begge navne er internationale og almindelige i store dele af verden, og det er netop en pointe for mange forældre i dag at deres børns navne skal fungere i andre lande, især de engelsktalende.

I det hele taget er rigtig mange af top-50-listens navne gangbare internationalt. Når mange bibelske drengenavne er populære, skyldes det at det er navne som bruges i store dele af verden og har intet med religiøsitet at gøre. Og når pigenavnene meget ofte er tostavede og ender på -a, er det også tilfældet mange andre steder. De samme navne, fx Lucas, Noah, Emma og Clara, er populære i mange andre lande.

Hyppigheden falder

Samtidig med at de mest populære navne bliver mere internationale, ses en tendens til at der kommer større variation på nationalt plan: Den andel af hver årgang som bærer det hyppigste fornavn, er faldet meget de senere år.

Siden Danmarks Statstik begyndte at lave de årlige lister over fornavne i 1985, er hyppigheden af det populæreste navn faldet til det halve, og pigenavne og drengenavne følges ad. Det mest populære navn blev i midten af 1980'erne båret af omkring 4 % af årgangen, og nu er vi nede på omkring 2 %.

Den procentandel af en årgang som bærer det hyppigste fornavn, er halveret siden man begyndte at lave statistikker i 1985. 

Det vil altså sige at børn i dag får flere forskellige navne end de gjorde tidligere, og selvom man bærer et af sin årgangs hyppigste navne, så vil der formentlig ikke længere være ret mange som ender i en skoleklasse hvor der er fire der hedder det samme.

Vigga – pigernes højdespringer

Pigenavnet Vigga er sprunget fra at være nummer 53 i 2012 til at være placeret helt oppe på plads nummer 28 i 2013. Det er en hunkønsdannelse til drengenavnet Viggo og passer fint ind i tendensen til at pigenavne skal være tostavede og ende på -a.

De senere år har vi desuden set en stigning i brugen af drengenavne som begynder på Vi- eller Wi-, og måske er den stigende brug af Vigga en udspringer af denne tendens, nu hos pigerne.

Felix - drengenes højdespringer

Drengenavnet Felix er ikke nyt på top-50-listen. Det var nummer 36 i 2012, men er sprunget helt op på en 17. plads i 2013. Felix er oprindeligt et latinsk ord som betyder 'lykkelig', og det kan være denne meget positivt ladede betydning som gør navnet populært. Hvem vil ikke have et lykkeligt barn? Samtidig passer det fint ind i tendensen til at forældre vælger internationalt gangbare navne til deres børn.

Liam – en international trend

Drengenavnet Liam som tordnede frem på listen sidste år, er faldet nogle pladser ned igen, men ligger stadig lunt i svinget. Det er en international trend at give sin søn dette navn. I de lande vi plejer at sammenligne os med, er Liam nemlig også et populært drengenavn.

I både Norge og Sverige er Liam blandt de populæreste drengenavne. I Norge lå det på 12.-pladsen i 2013 og i Sverige lå det på 7.-pladsen i 2013. Også i Nederlandene er Liam steget voldsomt i brug siden 1990'erne, og ser vi over på den anden side af Atlanten, er Liam nr. 2 på listen over de populæreste navne i USA i 2013. I British Columbia, den engelsksprogede del af Canada, er Liam det mest populære drengenavn i 2013.

I England og Wales, derimod, var Liam populært for et par årtier siden og har været på retur siden 1990'erne.

Birgit Eggert