20. januar 2017

Dobbeltnavne med og uden bindestreg: Knud Børge, Noah-Emil og Madsulrik møder Anne Margrethe, Gurli-Marie og Idasofie

Danmarks Statistiks nyhedsbrev for januar 2017 har dobbeltnavne som tema. Alle med interesse for navne kan glæde sig over, at vi nu for første gang får tal på, hvor mange der bærer to navne i kombination, fx Hans Henrik og Marie Louise.

Hidtil har vi på grund af persondatalovgivningen kun kunnet studere navnene enkeltvis i Danskernes navne 2005, hvor man fx kan se, at 99.983 bærer eller bar navnet Hans som første fornavn, mens 13.320 bærer eller bar Henrik som andet fornavn.

Dobbeltnavne kom for alvor på mode i 1600-tallet, hvor Christian den 4. gav flere af sine børn to fornavne. Bedst kendt er børneflokken, som han fik med Kirsten Munk: Anna Katharina f. 1618, Sofie Elisabeth f. 1619, Leonora Christina f. 1621 (den mest berømte af dem alle), buldrebassen Valdemar Christian f. 1622, Elisabeth Augusta f. 1623 og Frederik Christian f. 1625. Flere af børnene døde som spæde eller i en ung alder, som det var almindeligt på den tid.

Jacob van Doordts portræt fra 1623 af Kirsten Munk med børneflokken. Fra venstre sønnen Valdemar Christian og døtrene Anna Katharina, Sofie Elisabeth og Leonora Christina, alle født i perioden 1618-22. Billede fra Den Store Danskes artikel om Kirsten Munk.

Men hvad er et dobbeltnavn? Mange af os har et ekstra fornavn, vi aldrig bruger, og nogle har mange fornavne – ja, kongehusets medlemmer 4-5 eller flere, uden at der er tale om dobbeltnavne. De bedst kendte dobbeltnavne kombinerer en række bestemte navne som første og andetled fx Anne, Inge, Marie osv. kombineret med Charlotte, Dorthe, Kirstine, Katrine, Lise, Louise, Marie, Margrethe osv.

Du kan kun høre forskellen

I princippet kan alle navne indgå i dobbeltnavne, men man skal spidse øren for at afgøre, om der er tale om et dobbeltnavn! Det er nemlig kun i udtalen, man kan høre forskel på dobbeltnavne og to fornavne: Forskellen på "Knudbørge" og "Knud – pause – Børge" er, at den første har såkaldt enhedstryk (kun ét tryk – på "Knud") samt tab af fællesdansk stød, men den anden har to hovedtryk (på både "Knud" og første stavelse i "Børge"). Udtaleforskellen er den samme som i ordet "Lyskaster" over for de to ord i f.eks. "Lys kaster (glæde)…".

Dobbeltnavne kan naturligvis skrives som to separate navne, f.eks. Hans Henrik og Marie Louise, men der er to andre muligheder: bindestregsnavne som Hans-Henrik og Marie-Louise samt sammenskrevne navne som Marielouise og Hanshenrik. Bindestregsnavne og sammenskrevne navne er én ordenhed, og de derfor kan søges frem i de traditionelle databaser.

Nyhedsbrevet fra Danmarks Statistik viser her, at der er stor forskel på, hvor ofte dobbeltnavne skrives med og uden bindestreg, og begge former er meget hyppige. Sammenskrevne former er derimod med få undtagelser sjældne: der er seks, der hedder Hanspeter og to, der hedder Jenserik, men til gengæld 2.266, der hedder Annemette, og 4.492, der hedder Liselotte.

I tråd med de nævnte eksempler dokumenterer nyhedsbrevet også formodningen om, at dobbeltnavne mest bruges af kvinder, samt at danskere med dobbeltnavnene hovedsageligt er født før 1970. De nyeste årtiers børn bærer dog også en del dobbeltnavne, med Mads Emil, Carl Emil og Ida Marie som de mest populære kombinationer.