1. marts 2011

Suleima

Pigenavnet Suleima er oprindeligt et persisk og arabisk navn med betydninger som 'fred' og 'velgang'. Det er dog ikke ligefrem den betydning som mange danskere lægger i navnet – men det skal vi vende tilbage til.

Navnet svarer til det hebraiske navn Salome som nok er bedre kendt i Danmark. Suleima er den feminine form af mandsnavnet Suleiman som er den persiske og arabiske variant af hebraisk Salomon, og denne variant er ganske udbredt. Suleima er til gengæld et sjældent navn i dagens Danmark og synes end ikke at være brugt i noget særligt omfang blandt indvandrere.

Tidligere havde navnet en vis udbredelse, og som det ses i figuren nedenfor, havde Suleima størst udbredelse omkring år 1900 og de følgende årtier. Navnet har givetvis også haft en vis udbredelse i de sidste årtier af 1800-tallet.

Antal navnebærere født i Danmark mellem 1900 og 2005 efter fødselsår inddelt i tiår. Tallene gælder stavemåderne Suleima, Sulejma, Sulaima, Sulajma, Sulaijma, Sulleima, Zulajma og Zuleima (kilde: Danskernes Navne).

Navnet er i dag godkendt i 5 forskellige stavemåder: Sulaima, Sulajma, Suleima, Sulejma og Zuleyma (Familiestyrelsen den 28/2 2011), men som det ses i figuren, er navnet altså tidligere også brugt i Danmark med stavemåderne Sulaijma, Sulleima, Zulajma og Zuleima.

Stavemåden Zuleyma må være godkendt inden for de seneste år, da den ikke optræder i Danskernes Navne som omfatter alle danskere frem til 1. januar 2005. Men navnet optræder heller ikke i denne stavemåde i Danmarks Statistiks Navnebarometer, og det betyder at det ikke er brugt som første fornavn frem til 2010.

Et slags skældsord?

Mange danskere bruger Suleima nedsættende for at karakterisere en kvinde (eller pige) som 'næsvis', 'stolt' – eller ligefrem 'letlevende' og 'prostitueret' – og det kan man jo godt undre sig over. For hvordan kan det være at et ellers pænt og nydeligt pigenavn har fået sådan en betydning?

Det er en kendt sag at der findes navne med bibetydninger som skyldes mere eller mindre kendte figurer. Den mest nærliggende tanke er at en person eller en figur fra en film, en revy eller et teaterstykke har givet anledning til betydningsudviklingen. En bølle eller ballademager kan fx kaldes en Brian efter figurer som Brian Igen Igen fra Danmarks Radios P3's radiosatire (1989-1993).

Det er dog ikke så ligetil at finde en Suleima-figur i populærkulturen. Vi skal sandsynligvis over et århundrede tilbage i den danske digtning for at finde årsagen til den besynder­lige brug af navnet: I slutningen af 1800-tallet begyndte man at sværme for det eksotiske, man læste 1001 Nats Eventyr, og en række danske forfattere digtede om en eksotisk, orientalsk skønhed ved navn Suleima. Bedst kendt er figuren nok fra Viggo Stuckenbergs digt Bajazet fra Sidste Digte (1906) og Holger Drachmanns Suleima fra Sangenes bog (1889).

Betydninger som 'stolt kvinde', 'næsvis kvinde' osv. skyldes antageligvis den litteratur der er skrevet om sådanne unge, smukke, eksotiske (og derfor utilnærmelige) kvinder med navnet Suleima. Betydningsudviklingen kan være foregået i rækkefølgen:

'eksotisk (orientalsk) kvinde' > 'utilnærmelig kvinde' > 'stolt kvinde' > 'næsvis kvinde'.

Det yderste led i denne udvikling er 'letlevende kvinde', 'prostitueret'. Man kan forstille sig en videre udvikling af det ovennævnte fra 'næsvis kvinde' til:

'fræk kvinde' > 'uopdragen kvinde' > 'letlevende kvinde'.

Betydnings­udvik­lingen må være foregået på et tidspunkt i begyndelsen af 1900-tallet. I hvert fald kendes betydningerne 'næsvis kvinde', 'stolt kvinde' og selv 'prostitueret kvinde' allerede fra 1920'erne.

Læs mere i artiklen Suleimas skæbne i Mål og Mæle nr. 2, 2007 (pdf-fil) side 19 ff.