Hvor gamle er stednavnene?

Stednavne dateres oftest efter deres endelse, også kaldet deres efterled. Stednavneforskere mener at kunne datere nogle navnetyper helt tilbage til jernalderen, men længere tilbage er man på meget usikker grund.

De mest udbredte typer efterled i Danmark kan dateres nogenlunde som det ses af figuren nedenfor (klik på efterleddet for at få en kort forklaring af alder og betydning, og klik ved siden af forklaringen for at lukke den igen).