16. januar 2019

Nye babynavne: Kendte sangere påvirker navnemoden

Nye babynavne

Der er ikke mange overraskelser på de nye lister over babynavne fra første halvår af 2018 som Danmarks Statistik har offentliggjort den 16. januar 2019, men to navne springer dog i øjnene.

De opsigtsvækkende navne er dog ikke de to som stadig ligger i toppen: Ida og William. I det hele taget er de fleste af navnene på Top 50-listerne gengangere fra året før som kun er rykket nogle enkelte pladser op eller ned.

To navne springer dog i øjnene fordi de er hoppet usædvanligt højt op ad listerne. Det ene er pigenavnet Ellie som er på 23. pladsen på den nye liste efter at have været på 36. pladsen i 2017. Det andet er drengenavnet Hugo som aldrig har været på Top 50-listen før, men som på den nye liste kan findes på plads nummer 33.

Ellie – efter en engelsk sangerinde?

Pigenavnet Ellie er altså hoppet 13 pladser op ad listen, og det er faktisk ikke så ofte at navnene hopper så langt. Ser man på hyppighedskurven fra Danmarks Statistiks Navnebarometer,  er det tydeligt at Ellie har haft en nærmest eksplosiv udvikling, og for 10 år siden var der næsten ingen små piger som fik det navn. Navnebarometerets tal går kun til og med 2017, men det ser altså ud til at den eksplosive vækst fortsætter, og at vi måske kan vente over over 250 nyfødte med navnet i 2018, baseret på de 131 nye i første halvdel af året.

Antal navngivne nyfødte fra 1985-2017 med Ellie som første fornavn. Tal fra Danmarks Statistik.

Populariteten er en del af en international trend, og navnets popularitet har været jævnt stigende i USA siden 1990'erne, hvor det i dag ligger nr. 44 på listen over populære pigenavne, men den eksplosive danske udvikling har et forbløffende sammenfald med den engelske sangerinde Ellie Gouldings albumudgivelser. Hun deputerede med sit første album i 2010, hvor antallet af babyer med navnet Ellie for første gang er tocifret, og efter sangerindens andet album i 2012 stiger kurven meget stejlt.

Ellie Goulding debuterede med sit første album i 2010 og er et godt bud på en kilde til navnets eksplosive udvikling i Danmark. Vores hjemlige rapper og standupkomiker Ellie Jokar kan også have bidraget med inspiration til navnebrugen. (Billede fra Wikimedia Commons).

I netop UK gennemgik Ellie en tilsvarende eksplosiv udvikling fra midten af 90'erne, og tal fra Office for National Statistics viser at det i 2003-2004 lå det helt oppe på 2. pladsen, men siden er populariteten dalet lige så hurtigt, og i 2017 var det nede som nr. 50. Tiden vil vise om vi i Danmark kan se frem til at navnet bliver stabilt populært som i USA, eller om det får et kort liv som modenavn som i UK.

Medvirkende til populariteten for pigenavnet Ellie kan også være at det var et meget udbredt navn i 1920'erne og 1930'erne – altså et såkaldt oldeforældrenavn – og navne bliver ofte populære med ca. 100 års mellemrum. Dengang var det dog stavemåden Elly som var mest udbredt.

Faktisk er flere pigenavne med endelsen -lie/-ly/-li  blevet mere udbredte de senere år. Det gælder eksempelvis navne som Lily, Molly, Sally og Nellie som alle er steget markant i brug henover de seneste ca. 20 år. Desuden kan Ellie måske ses som pigernes modsvar til drengenavnet Elliot som også er meget populært i disse år.

Hugo – efter en dansk sanger?

Hugo Helmig – hvis fulde navn er Hugo Helmig Toft Simonsen – debuterede med singlen Please Don't Lie i juni 2017. Billede fra Wikipedia.

Drengenavnet Hugo er hoppet direkte ind på plads nummer 33 på listen over navne til børn som er født i første halvdel af 2018. Navnet er helt nyt på listen, og det er yderst sjældent at et navn springer så højt som 17 pladser op ad listen på én gang.

Hugo har været stigende i popularitet gennem en årrække, men når det boomer på den måde lige netop nu, kunne det godt være den danske sanger Hugo Helmig som debuterede med sin første single i 2017, der har pustet til populariteten.

Hvad der præcist har inspireret til den begyndende popularitet af navnet Hugo omkring årtusindskiftet er usikkert, men måske har modehuset Hugo Boss' fremmarch i de år haft en vis påvirkning. Og helt kan man vel heller ikke afskrive Jungledyret Hugo eller Skærmtrolden Hugo som inspirationskilder. Samtidig kan oldeforældre-effekten også have haft en indvirkning, Hugo var nemlig et ret almindeligt drengenavn i første halvdel af 1900-tallet.

Antal navngivne nyfødte fra 1985-2017 med Hugo som første fornavn. Tal fra Danmarks Statistik.

I disse år ser det desuden ud til at der i Danmark er en vis forkærlighed for drengenavne som slutter på -o. I hvert fald deler både Viggo og Otto denne endelse med Hugo blandt de 50 navne på den nye top-liste.

Ser man også her på internationale forhold, er udviklingen ganske forskellig i USA og UK, for i USA er Hugo slet ikke blevet et modenavn, mens det i UK kom ind på Top 100 som nr. 88 i 2012 og siden er steget hastigt og nu ligger som nr. 59. Så mens vi i Danmark muligvis har lagt os i halen af en britisk trend med Ellie, kunne vi altså være foran trenden med Hugo.

Birgit Eggert