15. juli 2022

Populære babynavne fra 2021

Navngivning

Juli er måneden hvor samtlige navne til de nyfødte i årgang 2021 gøres op. "Forsinkelsen" skyldes, at forældrene har et halvt år til at navngive eller døbe deres børn.

Danmarks Statistik fremhæver at Oscar og Alma nu topper listerne, med forskellig hastighed i deres tilløb til at komme i toppen. Men hvad kan 2021-listen ellers fortælle os i forhold til de efterhånden mange år med navnelister fra Danmarks Statistik – helt tilbage fra 1985?

Danskernes navnevalg har gennem alle årene været konservativt og forudsigeligt. Kun få navne bevæger sig ind og ud af Top-50-listerne fra år til år, og mange navne på listen holder deres placering stabilt igennem en årrække. 48 pigenavne og 47 drengenavne var således gengangere på 2021-listen i forhold til listen fra 2020, men med listen for 2021 blev der, i al fald midlertidigt, sagt farvel til pigenavnene Sara og Alba samt drengenavnene Asger, Bjørn og Vilhelm.

Disse navne illustrerer mekanikken bag danskernes fornavnevalg meget godt: Sara og Sarah var i mange år blandt de mest populære pigenavne. Navnebarometret hos Danmarks Statistik viser, at Sara/Sarah lå lunt i svinget i 1985, og at navnet toppede omkring årtusindskiftet. Fra omkring 2010 er det dog gået den anden vej.

Sara og Sarah
Udviklingen i popularitet for skrivemåderne Sara og Sarah.

Forældrenes og bedsteforældrenes navne dur ikke

Ligesom Sara/Sarah er mange andre navne med høj popularitet er gledet ud i årenes løb: hvor er fx Amalie, Camilla og Louise? Der er vil ofte være mere end én årsag, men navneforskeren vil henvise til tommelfingerregel nummer 1, der lyder på, at de nyfødte aldrig får forældrenes (eller deres jævnaldrenes eller irriterende klassekammeraters) navne. Og dér spiller det naturligvis en rolle, at mange af mødrene til børnene fra årgang 2021 selv hedder Sara, Amalie, Camilla og Louise. Skulle man inddrage drengenavnene, kunne man pege på navne som Kasper, Mads, Mikkel og Thomas, som i årenes løb er røget ud af Top-50-listerne.

Flere af navnene på 2021-listen kandiderer til at ryge samme vej de kommende år. Jeg lægger hovedet på blokken og foreslår, at der holdes øje med Emma, Laura, Mille og Emilie. Blandt drengenavnene gælder det Noah, Villads og Frederik, som alle har vist tilbagegang.

Forældre, som står over for at vælge navnet til de nyfødte, vil – foruden deres egen generations fornavne – være tilbøjelige til at undgå deres egne forældres navne – og øvrige navne fra forældrenes generation. Derimod er der stor veneration for oldeforældrenes navne. Det gælder pigenavne på listen som fx Agnes, Esther og Laura samt drengenavne som Aksel, Marius og Valdemar.

Oldeforældrenes navne er en anden sag

At navneforskernes tommelfingerregel nummer 2 – oldeforældrereglen – har noget på sig, viser sig ved, at traditionelle navne som Marie og Erik de senere år igen er at finde på Top-50-listen. Erik var uhyre populært fra 1920’erne og frem til 1960. Marie illustrerer et andet forhold, nemlig at "varianten" Maria med -a dominerede fra 1970'erne og frem til begyndelsen af nullerne, mens Marie med -e var altdominerende før den tid og nu altså er på vej frem igen.  

Pigenavne på -a har været i høj kurs i mange år, og man finder stadig Anna på listen, mens man skal kigge langt efter Anne. Navnebarometret taler sit eget tydelige sprog:

Anna og Anne
Udviklinigen i popularitet for Anna og Anne

For at udtømme navneforskernes tommelfingerregler skal det nævnes, at regel nummer 3 består i, at listerne altid rummer et stærkt aftryk af internationalt populære navne, især navne fra engelsksprogede lande. Danmark ligger her på linje med vores nabolande og det øvrige Vesteuropa. Jeg vil ikke gøre mere ud af den internationale tendens i navngivningen her, men prøv evt. selv at sammenligne med internettets top-lister over babynavne fra andre vesteuropæiske lande.

Afslutningsvis et par ord om de øvrige fire navne, som er gledet ud af Top-50 i 2021, nemlig pigenavnet Alba og drengenavnene Asger, Bjørn og Vilhelm. Kigger man på Navnebarometret, ser man, at alle fire navne har haft stigende popularitet – måske med en lille nedtur for Albas vedkommende – og de er alle sammen "boblere", dvs. at de med deres nuværende popularitet kan glide ind eller ud af listen fra år til år.

Alba m.fl.
Udviklingen i popularitet for Asger, Bjørn, Vilhelm og Alba.

Sammenligner vi med kurverne for de fem navne, der er kommet ind på listen i 2021, Elina, Vera, Ebbe, Holger og Luca, ser man for alles vedkommende en skarpt stigende kurve, og dem kommer vi givetvis til at høre mere til de kommende år:

Elina m.fl.
Udviklingen i popularitet for Elina, Vera, Ebbe, Holger og Luca.

Nogle vil måske være overraskede over at Luca som drengenavn for længst har overhalet pigenavnet. Jeg har som Navnekonsulent fulgt godkendelsesprocessen af navnet – samt stavevarianterne Lucca og Luka igennem 1990'erne og 00'erne. Det var besværligt, fordi såvel Luca, Lucca og Luka i forvejen var godkendt som pigenavne. Et andet "problemnavn" på drengenavnelisten var for øvrigt Storm, og her var problemet, at Storm oprindeligt var mest kendt og registreret som mellemnavn/efternavn.

Michael Lerche Nielsen

Emner