16. marts 2012

Stednavne i Sproglaboratoriet

I P1-udsendelsen Sproglaboratoriet fra 15. marts fortæller lektor Peder Gammeltoft fra Afdeling for Navneforskning om stednavne i Danmark, i det nordiske og det nordatlantiske område og om de mest almindelige efterledstyper.

Hør udsendelsen