22. juli 2009

De hyppigste navne bliver sjældnere

År efter år er de danske medier på stikkerne når Danmarks Statistik offentliggør de mest brugte fornavne til nyfødte, senest med en liste over de 50 hyppigste pige- og drengenavne for børn født i 2008 (pdf).

Hvad de årlige lister ikke umiddelbart afslører, er at den andel af en årgang som disse Top 50-lister gælder, bliver mindre og mindre. Figur 1 viser hvordan den andel af en årgang som bærer det hyppigste drenge- og pigenavn er faldet støt igennem den tid Danmarks Statistik har offentliggjort Top 50-listerne.

Figur 1

Figur 1: Andelen af børn i hver årgang som bærer det hyppigste drenge- eller pigenavn er faldende. Kilde: Danmarks Statistik (www.dst.dk/navne).

Der er imidlertid ikke tale om en ny tendens, men derimod en tendens der har været til stede i op mod 200 år. Der findes ikke tal som går så langt tilbage i tiden, og som direkte kan sammenlignes med Danmarks Statistiks, men forskellige kilder kan give et billede af udviklingen.

Folketællingen 1801-03

I en folketælling foretaget i Danmark i 1801-03 kan man se at omtrent en tredjedel (ca. 31 %) af kvinderne på den tid hed Anne, fulgt af Maren (ca. 13 %) og Karen (ca. 10 %). De hyppige navne blandt mændene var noget mere jævnt fordelt med Peder/Peter (ca. 14 %), Hans (ca. 13 %) og Jens (ca. 11 %).

Tallene er ikke helt sammenlignelige med tallene i Figur 1 ovenfor da det her drejer som om den samlede befolkning og ikke børn født et bestemt år. Men det er tydeligt at de hyppige navne var ekstremt hyppige på den tid. (Se i øvrigt Birgit Eggerts artikel "Almuens fornavne omkring år 1800" i Landbohistorisk Tidsskrift 2009:1).

Cpr-registrets tal

Går vi frem til 1900-tallet, kan man se at der er sket noget i løbet af 1800-tallet. Resultatet af en undersøgelse fra 1990, foretaget på baggrund af en udkørsel fra cpr-registret i 1985, kan ses her nedenfor på Figur 2. Her er de hyppigste navne ikke helt så udbredte som omkring år 1800.

Igen er der dog tale om en undersøgelse hvor tallene har en anden baggrund end tallene fra Figur 1: 1990-undersøgelsen gælder alle fornavne (dvs. at Jens Peter fx tælles med som to navne), hvor de nutidige tal fra Danmarks Statistik og 1801-03-undersøgelsen kun gælder første fornavn. Og cpr-registret medtager ikke dem som er døde inden registrets oprettelse i 1967.

Alligevel er det tydeligt at den andel som bærer det hyppigste drenge- eller pigenavn, er støt faldende gennem 1900-tallet. Der er interessant at pigernes hyppigste fornavn har været væsentligt mere udbredt end det tilsvarende hos drengene både i 1801-03 undersøgelsen og i begyndelsen af 1900-tallet. Fra omkring 1930 nærmere tallene sig imidlertid hinanden, og hyppigheden af det mest populære drenge- og pigenavn følges nogenlunde jævnt ad efter den tid.

Figur 2

Figur 2: 1990-undersøgelsen viser af andelen af børn født i hvert årti gennem 1900-tallet som bærer det hyppigste drenge- eller pigenavn, er faldende. (Kilde: Lis Weise & Birte Hjorth Pedersen "Danske Fornavne", København 1990)