23. januar 2024

Majestætiske modenavne

Royale navne

Den 14. januar 2024 fik Danmark to nye majestæter da Dronning Margrethe abdicerede, og vi fik et nyt regentpar i Kong Frederik og Dronning Mary. Med de nye titler tiltales de alle tre som majestæter. I navngivningssammenhæng er det nu interessant om ændringerne får betydning for navngivningen af børn i Danmark.

I Danmarks Statistiks navnenyhed den 19. januar 2024 vises nogle ret forskellige tendenser for fornavnene Frederik, Mary og Margrethe som første fornavn i den danske befolkning pr. 1. januar 2024.

Kurver for Mary og Frederik
Kurverne viser udviklingen for navnene Frederik, Mary og Margrethe som første fornavn blandt alle bosat i Danmark 1. januar 2024 efter navnebærernes fødselsår. Kilde: Danmarks Statistik NYT nr. 14 2024

Figuren ovenfor viser at Frederik var meget populært i årene omkring årtusindeskiftet hvor det var blandt de aller mest benyttede navne til nyfødte drenge. Denne popularitet ser ud til at være begyndt netop i årene efter Kong Frederiks fødsel i 1968.

Anderledes ser det ud for Mary og Margrethe som begge er langt sjældnere end Frederik. Begge pigenavne topper hos kvinder født i 1940'erne, hvilket for Marys vedkommende sandsynligvis skyldes en generel forkærlighed for engelske og amerikanske navne i kølvandet på 2. verdenskrig. For Margrethes vedkommende kan det skyldes Dronning Margrethes fødsel i 1940.

Udbredelse i 1900-tallet

Kurverne ovenfor som viser navnenes udvikling hos nulevende navnebærere, er ikke retvisende for navnenes generelle udvikling. Alle tre navne har været brugt gennem meget længere tid end den nuværende befolknings navne kan vise. Derfor tages nu et blik på navnenes udbredelse gennem hele 1900-tallet.

Når blikket bredes ud til hele 1900-tallet og ikke kun til at angå første fornavn, men også andet fornavn, tredje fornavn osv., er billedet noget mere nuanceret end det som ses anno 2024, jf. figuren nedenfor.

1900-tallets udvikling
Kurverne viser udviklingen for navnene Frederik, Mary og Margrethe som fornavne på alle som var registreret i CPR frem til 2005 efter navnebærernes fødselsår inddelt i årtier. Tallene omfatter alle fornavne, dvs. første fornavn, andet fornavn, tredje fornavn osv. Kilde: Danskernes Navne 2005. Database hos Arkiv for Navneforskning, NorS, KU.

Det viser sig at kongeparrets navne, Frederik og Mary, begge var moderat udbredte i begyndelsen af århundredet og derefter langsom faldende i frekvens. Men hvor Mary fortsatte med at falde hele århundredet ud, begyndte Frederik som nævnt ovenfor at stige i popularitet i 1960'erne for derefter at accelerere i 1980'erne.

Billedet ser helt anderledes ud når det gælder pigenavnet Margrethe. Det var meget udbredt i begyndelsen af 1900-tallet og toppede i 1910'erne. Derefter var det faldende i frekvens, men med en stigning i 1940'erne som bryder mønsteret, og som formentlig kan tilskrives dronning Margrethes fødsel i 1940. Allerede i 1950'erne var den faldende tendens dog tilbage og fortsatte resten af århundredet.

En ny navnemode?

Spørgsmålet er nu om de tre majestæters navne igen kan blive moderne i navngivningen af nyfødte. Den store eksponering vi ser i disse dage, kunne jo godt tænkes at have en afsmittende effekt på nybagte forældres navnvalg.

Når det gælder Frederik, er den seneste popularitetsperiode dog nok for tæt på, og faktisk er den ikke helt slut endnu da navnet fortsat er med på den seneste top-50-liste over navne til nyfødte drenge i første halvår af 2023.

Den gennemsnitlige alder på Frederiks nuværende navnebærere er i følge Danmarks Statistiks ovennævnte nyhedsbrev 23 år, og hovedparten af navnebærererne tilhører altså den generation som får børn nu og i de nærmest kommende år. Det taler imod en ny popularitetsbølge fordi forældre oftest fravælger navne som er typiske for deres egen generation.

Navnet Marys nuværende navnebærere har en helt anden aldersprofil. Med en gennemsnitsalder på 62 år har mange bedsteforældre- eller oldeforældrealder, og det betyder at det godt kunne være brugeligt til nyfødte. Samtidig er der en svag tendens til at oprindeligt engelske og amerikanske navne på -y (og -i/-ie) bruges mere og mere i disse år. Derfor er det ikke umuligt at vi vil se en stigning i de kommende år.

Imod en stigning taler dog at den nutidige udtale i dansk er den engelske udtale, og det engelske -r- er lidt vanskeligt i dansk sammenhæng – tidligere udtaltes navnet med dansk -r- og med en tydelig y-lyd tilsidst.

Dem der hedder Margrethe, har næsten samme gennemsnitsalder som dem der hedder Mary, med 61 år, og derfor er der også et potentiale for at det kan blive populært igen inden for en overskuelig årrække. Dog er der ikke mange lange navne, som Margrethe, blandt de hyppigste pigenavne i disse år, og det talter imod en ny popularitetsperiode.

Det er altså lidt tvivlsomt om vi vil se en majestæt-effekt i navngivningen af nyfødte i de kommende år.

Birgit Eggert

Emner