9. december 2016

Fynsk opgør om d'erne i Faldsled

Retskrivning af stednavne

En gammel diskussion er blusset op igen efter at Faaborg-Midtfyn Kommune er blevet bedt om at beslutte sig for en ensartet skrivemåde for landsbyen med den berømte kro.

Diskussionen går på om landsbynavnet skal staves Faldsled eller Falsled, og usædvanligt nok er der stor lokal uenighed om sagen. Faaborg-Midtfyn Kommune har sendt spørgsmålet i borgerhøring, og de seneste dage har Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende kunnet fortælle hvordan borgerne er delt i spørgsmålet.


Onsdag den 7/12 var opgøret om stavemåden på forsiden af Fyns Amts Avis. Også Fyens Stiftstidende har dækket sagen med flere artikler.

Baggrunden er at Styrelsen for Dataforsyning og Efektivisering har henvendt sig til kommunen som led i en 'oprydning' i varierende stavemåder. Cirka en tredjedel af landets adresser anvender såkaldt "supplerende bynavne, som tydeliggør beliggenheden af vejen og de tilhørende adresser", som der står i Adressebekendtgørelsen, og Fal(d)sled er netop et sådant supplerende bynavn.

Den berømte Falsled Kro ligger således på adressen:

Assensvej 513
Faldsled
5642 Millinge

Her er Faldsled det supplerende bynavn til postdistriktet Millinge. Hvilket er helt efter bekendtgørelsens ord: "Som bynavn kan anvendes et egentligt bynavn eller et andet lokalt stednavn, der er egnet til at præcisere adressebetegnelsen. Et supplerende bynavn skal fastsættes således, at det kan skelnes fra navnet på det pågældende postnummer (postdistrikt)."

En gammel lokal uenighed

Der er i dag 26 adresser i brug i området som staver Falsled med ét d, mens der er over 500 adresser som bruger formen Faldsled med to d'er. Men uenigheden består, og det er ikke første gang at myndighederne har henvendt sig til de lokale for at høre hvordan de foretrak at stave landsbyens navn. I efteråret 1934 var det Stednavneudvalget som skrev til det daværende Svanninge Sogneraad for at høre hvilken stavemåde man kunne blive enige om lokalt.

Stednavneudvalgets henvendelse fra 1934 blev aldrig besvaret, og derfor endte udvalget med at følge sin egen anbefaling. Henvendelsen gik også på om der skulle ét eller to l'er i Illum, men så vidt vides har udvalgets anbefaling om to l'er aldrig været kontroversiel. Se begge spørgsmål her.

Henvendelsen blev dog aldrig besvaret, så måske har man heller ikke dengang kunnet blive enige? Og siden 1938 har stavemåden været autoriseret efter udvalgets egen anbefaling – som var at benytte formen Faldsled med to d'er.

Når netop den form blev foretrukket af udvalget, skyldes det navnets oprindelse. Stednavnet nævnes første gang på skrift i 1472 som Faldslett, og og det ukomplicerede efterled er (netop) ordet led, her i betydningen "markled", altså et indgangsled i indhegningen af en mark. Forleddet fald kendes også fra den nærtliggende bebyggelse Falden (omtalt i henvendelsen med forkortelsen Hse. for "huse"), og i begge navne indgår det gammeldanske ord fald i betydningen "fold, indhegning".

Det 'ekstra' d er således stumt – og i den lokale sydfynske udtale er også det afsluttende bløde d i Fal(d)sled stumt, så striden går således på om man skal have ét eller to d'er som alligevel ikke udtales lokalt!