14. januar 2010

Færre vil have et sen-efternavn

Den andel af befolkningen som bærer et sen-efternavn, er faldet med 6 % på bare 10 år, skriver Danmarks Statistik. De ti hyppigste efternavne i Danmark er alle sen-efternavne, og de er alle faldende i brug. Alligevel er der stadig 52 % af den samlede befolkning der bærer et sen-efternavn.

Jensen som er det hyppigste sen-efternavn, blev båret af 275.113 personer den 1. januar 2010, mens Møller som er det hyppigste efternavn der ikke ender på -sen, kun blev båret af 30.512 personer. Alligevel er Møller også et navn der er dalende i brug.

Blandt de ti hyppigste efternavne der ikke ender på -sen, er de fleste dog stigende i brug over de seneste ti år. Det skyldes formentligt at efternavne som Lund, Holm, Østergaard og Vestergaard oprindeligt har været mellemnavne som man med navneloven fra 2006 har fået mulighed for at tage som efternavn. Ofte sikkert på bekostning af et af de hyppige sen-efternavne.

Der er flest på Syd- og Vestsjælland som bærer sen-efternavn, skriver Danmarks Statistik, mens der er færrest med denne type efternavn i København. Det skyldes formentlig at der er en meget større andel af indvandrere i København, og at bybefolkningen sandsynligvis er mere sammensat end landbefolkningen. Beboerne på Syd- og Vestsjælland har for en stor del oprindeligt været bønder. Traditionelt har det især været bønderne der benyttede sig af sen-efternavnene.

Læs mere i Danmarks Statistiks nyhedbrev (pdf).