14. januar 2011

sen-efternavne er hyppige blandt indvandrere

Nyfødte i Danmark har kun halvt så mange sen-efternavne som de 80-100-årige, skriver Danmarks Statistik. Alligevel er der stadig kun sen-navne blandt de ti mest udbredte efternavne i landet.

Danmarks Statistik har desuden set på de hyppigste efternavne blandt indvandrere og efterkommere af indvandrere. Indvandrerne har også sen-efternavne som de tre hyppigste efternavn. Men hvor rækkefølgen for personer med dansk oprindelse er Jensen, Nielsen og Hansen, er den for indvandrere Nielsen, Hansen og Jensen.

Årsagen til at hjemlige efternavne er i top blandt indvandrere, er sandsynligvis at mange har giftet sig til navnene, samt at efternavne med samme oprindelse kan staves på mange forskellige måder, og i denne statistik gælder tallene den enkelte stavemåde. Mange med fx arabiske navne kommer fra mange forskellige lande, og ved overførslen af et navn fra arabiske til latinske bogstaver kan udfaldet blive meget forskelligt.

Et navn som Muhammed kan staves på et utal af måder. Nogle eksempler er Mohammad, Muhammad, Mahammad, Mohamad, Muhamad, Mahamad, Muhammet, Muhamed, Mohamed, Mahamed, Mahamoud og flere andre. De hjemlige navne som indvandrere kan have giftet sig til eller have valgt blandt de frie efternavne, har derimod kun få stavemåder. Det kan være en grund til at de kommer højt op på en frekvensliste.

Efterkommere af indvandrere har mærkeligt nok ikke sen-efternavne blandt de 10 hyppigste efternavne. Danmarks Statistik har på forespørgsel oplyst at dette skyldes at børn af en dansker og en indvandrer er danske og derfor ikke tælles med som efterkommer af indvandrere, samt at hovedparten af de indvandrere som bærer sen-efternavne, kommer fra Vesten, og de får færre børn end indvandrere fra ikke-vestlige lande. Listerne over indvandreres og efterkommeres efternavne afspejler altså to forskellige etniske sammensætninger.

Læs hele Danmarks Statistiks nyhedsbrev.