Danskernes Navne

Danskernes Navne er en internetbaseret og interaktiv publikation. Undersøgelsen er baseret på data fra Det Centrale Personregister (CPR-registret) fra 2005, og den omfatter både navne på nulevende personer og navne på personer der er døde efter oprettelsen af CPR i 1967. Dog er navne på personer der har forladt landet siden 1967, i alt ca. 600.000, af praktiske og navnestatistiske grunde sorteret fra i undersøgelsen.

Indbyggere på Færøerne og Grønland er heller ikke medtaget i undersøgelsen fordi man på Færøerne og i Grønland har en selvstændig navnelovgivning, og fordi navneskikken dér adskiller sig fra resten af kongeriget.

Kig i Danskernes Navne.