August – Københavns Universitet

August

Godkendte stavevarianter

August/Avgust

Hvor mange fik navnet?

  • 2009: 263 (August)
  • 2010: 287 (heraf 286 August og 1 Avgust)
  • 2011: 280 (August)
  • 2012: 335 (August)
  • 2013: 282 (August)
  • 2014: 308 (August)
  • 2015: 306 (August)
  • 2016: 322 (heraf 321 August og 1 Avgust)
  • 2017 – første halvår: 144

Oprindelse

Navnet August kommer af det latinske navn Augustus, som betyder 'ophøjet'. Navnet er brugt i Danmark siden sidste halvdel af 1800-tallet.

Popularitet

August var meget populært i tiden før 1900 og har siden begyndelsen af 1990'erne været i kraftig stigning.

Kendte navnebærere

Cæcars adoptivsøn tog navnet Augustus, da han blev den første romerske kejser. Den svenske forfatter August Strindberg (1849-1912). Og fra nyere tid hip-hopperen August Alsina (født 1992).

I øvrigt.....

For at hædre kejser Augustus blev måneden august opkalde efter ham. Også månedsnavnet kan i nogle tilfælde være navngivningsmotivet.

August anvendes også som efternavn fx Bille August (1948). I 2014 var August registeret 45 gange som efternavn.